Partnerzy
Merytoryczni

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe
fot. Hilti

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe Hilti pozwalają na odpowiednie wykonanie przejść rurowych, kablowych oraz kombinowanych, a także dylatacji budowlanych. Rozwiązania firmy bazują na własnych badaniach i testach przeprowadzanych w warunkach działania ognia.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – przepisy i dokumentacja

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe podobnie jak inne elementy ochrony przeciwpożarowej muszą być zgodne z przepisami w ramach których funkcjonuje rynek budowlany (Polskie Normy, Dzienniki Ustaw RP). Wszystkie produkty Hilti uzyskały niezbędne dokumenty potwierdzające klasę odporności ogniowej (EI) i są to Europejskie Oceny Techniczne lub Krajowe Oceny Techniczne.

Firma oferuje także użytkownikom program kreujący dokumentację powykonawczą Docu Manager, który pozwala zaoszczędzić nawet do 50% czasu w porównaniu z czasochłonnymi tradycyjnymi metodami jej przygotowania. Dzięki aplikacji na smartfony instalatorzy mogą rejestrować dane o wykonanym zabezpieczeniu w sposób cyfrowy – bezpośrednio na placu budowy. Możliwie jest również robienie i zapisywanie zdjęć.

Ponadto, Hilti do swoich wyrobów oferuje również tabliczki znakujące bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, na których znajdują się informacje związane z klasą ognioodporności, rodzajem zastosowanego wyrobu, dane wykonawcy oraz data wykonania. Oczywiście krajowe przepisy nie wymagają oznaczania (etykietowania) wyrobów, ale jest to zdecydowanie zalecane i przydatne w procesie odbioru obiektu oraz weryfikacji na każdym etapie jego budowy i funkcjonowania.

Produkty Hilti do biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe pochłaniają ciepło z otoczenia (reakcja endotermiczna), a także podczas pożaru następuje uwalnianie chemicznie związanej wody, co daje efekt chłodzący (jest to tzw. reakcja ablacji), np. powłoki ogniochronne. Ponadto, rozwiązania Hiltu charakteryzują się niską przewodnością cieplną, która spowalnia lub nawet wstrzymuje przewodzenie ciepła – przykładem może być zaprawa ogniochronna. Trzecim czynnikiem, który zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i wzrostu temperatury jest pęcznienie i zwęglanie. Produkty Hilti zwiększają swoją objętość głównie za sprawą grafitu modyfikowanego (ekspandującego) zamykając otwartą powierzchnię powstałą wskutek spalania, np. rury wykonanej z materiału palnego. Materiał pęcznieje, zamyka otwór, tworzy twardą skorupę w przepuście – przykładem są tutaj opaski i kołnierze ogniochronne.

Dobór biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Aby prawidłowo dobrać bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe należy posiadać m.in. podstawowe informacje, takie jak:

  • rodzaj materiału podłoża (np. beton, mur z cegły, płyty gipsowo-kartonowe),
  • grubość materiału podłoża,
  • wymiary zabezpieczanego otworu,
  • rodzaj medium w przejściu przeciwpożarowym (np. rury, kable, izolacje, średnice, odległości pomiędzy mediami i krawędziami otworu),
  • wymagana klasa odporności ogniowej (np. EI60, EI120).

 

Hilti współpracuje i wspiera technicznie biura projektowe, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inspektorów nadzoru, a także inwestorów. Towarzyszą temu pokazy praktyczne na placu budowy oraz wsparcie merytoryczno-techniczne w zakresie propozycji rozwiązań konkretnych detali.

Firma zapewnia bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej El60 i EI120, a także EI180 czy nawet EI240, potwierdzone badaniami i kompletami dokumentacji.

Bierne zabezpieczenia pożarowe Hilti – rodzaje

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oferowane przez Hilti można podzielić na cztery grupy zastosowań:
• przejścia rurowe,
• przejścia kablowe,
• przejścia kombinowane,
• zabezpieczenia szczelin i dylatacji budowlanych.

Opaska ogniochronna CFS-C EL
Opaska ogniochronna CFS-C EL, fot. Hilti

Przejścia rurowe

W przypadku przejść przeznaczonych dla rur niepalnych należy zadbać o zabezpieczenie pierścieniowej przestrzeni pomiędzy rurą a krawędzią otworu oraz zapewnić izolacyjność termiczną poprzez zastosowanie otulin z wełny mineralnej (przykładowo masy ogniochronnej CFS-S ACR). W rozwiązaniach z rurami palnymi stosuje się natomiast kołnierze lub opaski ogniochronne (np. CFS-C EL), które przy wzroście temperatury bardzo mocno zwiększają objętość i zamykają przekrój rury.

Ciekawym rozwiązaniem jest tuleja stropowa Hilti CFS-CID montowana w odpowiednim miejscu w stropie przed zalaniem betonem. Dzięki niej na etapie wykonywania zabezpieczeń ppoż. otwór do przeprowadzenia rury palnej jest już w pełni przygotowany, a tym samym nie ma konieczności czasochłonnego kucia betonu lub kosztownego wiercenia techniką diamentową.

Tuleja stropowa CFS-CID
fot. Hilti

Przejścia kablowe

Przejścia kablowe najczęściej są przeznaczone dla pojedynczych kabli, wiązek kablowych, kabli na korytach perforowanych lub nieperforowanych, na drabinach, szynoprzewodów czy kabli teletechnicznych. Technologia Hilti pozwala zabezpieczyć właściwie wszystkie rodzaje przejść ppoż., zarówno małych, jak i dużych otworów. Stosuje się tu masy ogniochronne, powłoki ogniochronne ablacyjne (system CP673) oraz zaprawy i piany ogniochronne. Firma oferuje również innowacyjne systemy, takie jak rękawy ogniochronne CFS-SL GA, bloczki ogniochronne CFS-BL czy poduszki ogniochronne CFS-CU, które pozwalają na wielokrotną rozbudowę oraz szybką zmianę w konfiguracjach kabli, a nawet na tymczasowe zabezpieczenie ppoż. (produkty są w pełni odzyskiwalne i mogą posłużyć do wykonania kolejnych przejść).

Przejścia kombinowane

Przejścia tego typu służą prowadzenia kabli i rur w jednym otworze technologicznym. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane w tym przypadku to przede wszystkim system CP673, na który składają się płyty z wełny mineralnej oraz powłoka, zaprawa i piana ogniochronna.

Zabezpieczenia szczelin i dylatacji budowlanych

Dylatacje budowlane umożliwiają niezależną pracę poszczególnych elementów budowli. Są one projektowane tak, aby budynek pracował w zakresie szczeliny dylatacyjnej i nie powstawały rysy czy pęknięcia związane z nierównomiernym osiadaniem budynku, skurczem betonu czy też pracą konstrukcji wynikającą z jej rozszerzalności temperaturowej. Do tej grupy zabezpieczeń zalicza się również przestrzenie na zwieńczeniu ścian pod blachą trapezową stropu.

Uniwersalnym zabezpieczeniem ppoż. w tym zakresie jest wełna mineralna o różnej gęstości oraz masa lub powłoka ogniochronna. Masa ogniochronna CFS-S SIL zapewnia maksymalną odkształcalność dylatacji liniowych do ± 25%, natomiast ogniochronna farba (powłoka) natryskowa CFS-SP WB – do ± 40%.

Podsumowanie

Firma Hilti zapewnia szeroki zakres produktów z przebadaną klasą odporności ogniowej nawet do EI240 i stale pracuje nad rozszerzeniem i rozwojem miejsc stosowania. Stara się aktywnie wspierać wszelkie aspekty ochrony przeciwpożarowej obiektów mając na uwadze dwa najważniejsze cele – ochronę życia ludzkiego oraz skuteczne opóźnienie rozwoju pożaru, aby zapewnić czas na skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej.

Firma Hilti poprzez swój profesjonalizm i wysoka jakość produktów w znaczący sposób przyczynia się do ratowania życia ludzkiego, ochrony majątku oraz poprawy właściwości użytkowych budynków.

 

Hilti logo

Publikacja artykułu: styczeń 2022 r.

Ocena:

4.5/5 - (17 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.