Partnerzy
Merytoryczni

Democo Poland_ISABELLA_1
Realizacja dla ISABELLA PL, fot. Democo Poland

Materiał promocyjny

Democo Poland realizuje inwestycje w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

Democo Poland to Generalny Wykonawca z bogatym doświadczeniem zarówno na polskim, jak i europejskim rynku budowlanym, który od blisko 27 lat funkcjonowania stawia sobie za cel, aby realizowane inwestycje stały na najwyższym poziomie oraz spełniały wszystkie oczekiwania, nawet najbardziej wymagających Klientów. Spółka proponuje Inwestorom kompleksowe rozwiązania w formule „Zaprojektuj i wybuduj” gwarantujące optymalne dostosowanie budynku do potrzeb Klienta oraz sprawną realizację całego procesu budowlanego – od projektu, aż po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie

Firma Democo Poland funkcjonuje z powodzeniem na rynku budowlanym od 1994 r. Jest w pełni autonomicznym podmiotem należącym do rodzinnej, belgijskiej grupy kapitałowej Democo działającej na europejskim rynku od ponad 44 lat. Democo Poland wykorzystuje bogate doświadczenia oraz know-how grupy Democo przy kompleksowych realizacjach inwestycji budowlanych. Obecnie 70-osobową załogę polskiej spółki stanowią wysoce wykwalifikowana kadra inżynierska oraz własne brygady realizujące roboty żelbetowe oraz murowe. Jako Generalny Wykonawca wykorzystuje ponad 27 lat doświadczenia na krajowym rynku, mając w swoim portfolio wszelkiego rodzaju realizacje budowlane – głównie kubaturowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kompleksowa oferta usług

Spółka buduje spełniające najwyższe standardy obiekty przemysłowe, mieszkaniowe, użyteczności publicznej oraz biurowe. Ich atutem jest połączenie wykorzystania własnych, lokalnych zasobów z bogatym doświadczeniem w zakresie kultury wykonawstwa. Priorytetem Democo Poland jest spełnienie oczekiwań klientów w zakresie terminowych realizacji, bez kompromisów jakościowych, w rynkowych i konkurencyjnych cenach. Democo wykonuje inwestycje budowlane w pełnym zakresie, od etapu koncepcji projektowych, budżetowania, przygotowania kompletnych dokumentacji budowlanych, procedur administracyjnych, aż po realizację obiektów „pod klucz”. W ramach tych procesów spółka oferuje swoim Klientom nadzór przez uprawnione osoby na każdym etapie przedsięwzięcia inwestycyjnego, formalne przeprowadzenie procesów odbiorowych oraz pełną obsługę gwarancyjną. Realizuje inwestycje na terenie całego kraju, nie ograniczając się jedynie do działalności lokalnej. Zasięg działań pozwalają zwiększać dynamicznie rozwijające się Oddział Północ oraz Oddział Południe. Niezależnie od stopnia skomplikowania inwestycji działania firmy mają na celu terminowe zakończenie każdego procesu budowlanego oraz bezusterkową eksploatację obiektów przez Klientów.

Formuła „Zaprojektuj i wybuduj”

Spółka Democo Poland coraz częściej współpracuje z Klientami w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Jest to bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie dla Inwestorów ograniczające do minimum ich zaangażowanie przy jednoczesnej całkowitej kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego. Inwestor kontaktuje się jedynie z przedstawicielem Generalnego Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za prace zespołu projektowego, dobór odpowiednich podwykonawców oraz koordynację wszystkich robót. Klient określa swoje potrzeby, a przedstawiciele Democo dokładają wszelkich starań, aby zaprojektować i wybudować spełniający najwyższe standardy budynek zgodny z wymaganiami oraz oczekiwaniami Inwestora.

ISABELLA PL

W ostatnim czasie Democo realizowało liczne projekty we wspomnianej formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Jednym z nich była budowa zakładu produkcyjnego namiotów oraz akcesoriów kampingowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym miejscami postojowymi w Lubawie przy ulicy Unii Europejskiej dla ISABELLA PL Sp. z o.o. W pierwszych trzech miesiącach trwania prac Generalny Wykonawca wraz z całym zespołem projektowym skoncentrowali się na bardzo szczegółowym opracowaniu projektu hali, której powierzchnia użytkowa wyniosła finalnie 7619,45 m² (powierzchnia budynku socjalnego – 613,35 m²), zaś jej kubatura to 19 522,05 m³. Dzięki temu w późniejszych miesiącach mogli skupić się na sprawnej realizacji inwestycji i wykonaniu zadania w zakładanym terminie. Działka pod realizację inwestycji charakteryzowała się dużym nachyleniem poprzecznym i podłużnym. Dodatkowym utrudnieniem podczas prac projektowych oraz realizacyjnych była linia wysokiego napięcia 110 kV, która przebiegała przez teren Inwestycji.

Od samego początku etapu projektowego głównym celem było takie usytuowanie hali w terenie, aby maksymalnie zbilansować ilość robót ziemnych. Z informacji uzyskanych od lokalnych przedsiębiorców zespół wiedział, że wszystkie powstające na terenie strefy przemysłowej hale borykały się z problemami gruntowymi podczas opadów deszczu. W związku z powyższym maksymalnie skupiono się na zabezpieczeniu wykopu pod obiekt poprzez wykonanie stabilizacji wielkopowierzchniowej.

Democo Poland_ISABELLA_3
Realizacja dla ISABELLA PL, fot. Democo Poland

Gotowy obiekt można podzielić na 4 strefy. Pierwsza z nich to część produkcyjna wykonana w konstrukcji stalowej. Ze względu na planowany stały pobyt ludzi w tym obszarze, halę produkcyjną wyposażono w dużą ilość przeszkleń fasadowych oraz świetlików dachowych. Dzięki temu obiekt wydaje się być lekki i przyjazny dla pracowników. Druga strefa zakładu to część magazynowa wykonana w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej wraz z dachem w konstrukcji stalowej. W tej części hali dodatkowo zaprojektowano antresole, w celu możliwie najbardziej optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz zwiększenia powierzchni magazynowej. Trzecia część obiektu to hala odpadów wykonana w konstrukcji stalowej, gdzie znajdują się także pomieszczenia techniczne i socjalne do obsługi magazynów oraz hali odpadów. Ostatnią, czwartą strefę budynku stanowi jednokondygnacyjna część biurowo-produkcyjna, której ściany nośne wykonano jako murowane z dachem w konstrukcji stalowej.

Kompleksowe wykończenie pomieszczeń „pod klucz” pozwoliło Inwestorowi na użytkowanie pomieszczeń niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Generalny Wykonawca odpowiadał także za wykonanie dróg, placów i parkingów o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni niemal 6000 m². Realizacja inwestycji zakończyła się z sukcesem po 13 miesiącach.

Democo Poland_ISABELLA_2
Realizacja dla ISABELLA PL, fot. Democo Poland

FLEX FILMS EUROPA

Innym przykładem realizacji Democo Poland jest przygotowanie dokumentacji i budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz towarzyszącą infrastrukturą połączona z przebudową istniejącej hali produkcyjno-magazynowej we Wrześni dla Flex Films Europa Sp. z o.o. Ta międzynarodowa, wywodząca się z Indii spółka zajmuje się produkcją opakowań, w tym również opakowań do żywności, w związku z czym cały obiekt podlega restrykcyjnym wymogom produkcji spożywczej.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych obiektów wyniosła 12 509,80 m², natomiast powierzchnia hali, dla której został zmieniony sposób użytkowania to 5096,00 m². Kubatura obiektów to 155 290,27 m³. Wysokość budynków waha się między 5,1 m a 22,78 m. Halę zrealizowano wraz z rozbudowanym kompletem instalacji. Podstawowym celem w trakcie projektowania budynku było dostosowanie jego układu i konstrukcji do restrykcyjnych wymogów technologii produkcji. Na podstawie wytycznych otrzymanych od dostawców urządzeń zaprojektowano szereg pomieszczeń pod budynkiem, fundamentów do budowy których użyto 550 ton stali zbrojeniowej, a także podkonstrukcji, które umożliwiły wykonanie linii technologicznej klienta. Wykonano również instalacje technologiczne m.in. układ oleju termalnego stanowiący podstawowe źródło ciepła w procesie wytwarzania produktu, system chłodu technologicznego i sprężonego powietrza oraz wentylację zarówno dla budynku, jak i poszczególnych urządzeń. Dodatkowymi wyzwaniami były budowa podziemnego pomieszczenia do recyklingu usytuowanego przy istniejącej hali magazynowej oraz realizacja na terenie funkcjonującego zakładu wymuszająca odpowiednią adaptację technologii robót i precyzyjną koordynację wszelkich dostaw.

Democo Poland_FLEX_2
Realizacja dla Flex Films Europa, fot. Democo Poland

Budynek podzielony jest na kilka stref, z których największą stanowi hala produkcyjna o długości kilkuset metrów zbudowana z żelbetowych słupów oraz stalowej konstrukcji dachu. Elementy linii technologicznej połączone są z baterią silosów i posadowione na specjalnie przygotowanym fundamencie wykonanym na palach. Hala wyposażona jest też w sieć podziemnych tuneli przeznaczonych dla instalacji elektrycznych oraz technologicznych. Transport produktów realizowany jest przez kilka suwnic zamontowanych pod dachem obiektu. Instalacje budynkowe i technologiczne kontrolowane są przez rozbudowany system BMS. W pozostałej części budynku znajdują się magazyny, pomieszczenia socjalne, maszynownia chłodu oraz stacja wyposażona w kilka transformatorów. Nad bezpieczeństwem pracowników i urządzeń czuwa system sygnalizacji pożaru, instalacja tryskaczowa oraz układ gaszenia aerozolami w pomieszczeniach elektrycznych. W trakcie realizacji rozbudowano również infrastrukturę zewnętrzną m.in. drogi, system hydrantowy i kanalizację deszczową. Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.

Democo Poland_FLEX_1
Realizacja dla Flex Films Europa, fot. Democo Poland

Kompleksowe podejście do budownictwa

Dzięki fachowej wiedzy, wykwalifikowanym pracownikom oraz dokładnie sprecyzowanej wizji działania spółka Democo Poland realizuje inwestycje budowlane charakteryzujące się wysokim poziomem jakości. Już na etapie koncepcji projektowych specjaliści koncentrują się na poszukiwaniu efektywnych rozwiązań, które można zastosować w trakcie realizacji inwestycji. Warunkiem rozpoczęcia każdej realizacji jest stworzenie wizji zgodnej z zasadami zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju zarówno po to, aby spełnić odpowiednie wymogi prawne, ale także z myślą o ludziach oraz środowisku naturalnym.

Współpraca to element, na który Generalny Wykonawca kładzie szczególny nacisk, bez niej realizowanie inwestycji nie jest możliwe. Wszystko zaczyna się od współpracy z Klientem – każda inwestycja budowlana jest ucieleśnieniem wizji i życzeń Klientów spółki. Kluczowymi elementami procesu realizacji inwestycji przez Democo Poland są optymalne wykorzystanie własnych zasobów oraz długofalowe współdziałanie z partnerami i dostawcami, którzy dzielą się swoją fachową wiedzą w trakcie realizacji zadania.

O poziomie i jakości inwestycji realizowanych przez Democo Poland świadczy fakt, iż zadowoleni Inwestorzy niejednokrotnie decydują się na ponowną współpracę przy kolejnych projektach. W gronie Klientów spółki można wyróżnić zarówno klientów instytucjonalnych (projekty w ramach Prawa Zamówień Publicznych), firmy deweloperskie, jak i prywatnych przedsiębiorców. Democo Poland stawia na nieustanny rozwój, a każdą kolejną inwestycję traktuje jako okazję do poszerzania własnego know-how. Pracownicy firmy codziennie dbają o to, aby realizowane projekty stały na najwyższym poziomie oraz spełniały wymagania Klientów.

 

DEMOCO logo
www.democogroup.com

Publikacja artykułu: czerwiec 2023 r.

Ocena:

4.5/5 - (11 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.