Partnerzy
Merytoryczni

FAIRP_logo IPMA logo PSILTM logo PSML logo Polskie-Stowarzyszenie-Fotowoltaiki_2
Generalne wykonawstwo hal
Realizacja Commercecon, fot. Commercecon

Generalne wykonawstwo hal. Dlaczego warto skorzystać z takiej formy współpracy?

Generalne wykonawstwo hal to forma współpracy, która zapewni inwestorowi wiele korzyści. Warto jednak najpierw sprawdzić, jak wybrać generalnego wykonawcę, a także dowiedzieć się, jakie informacje będą potrzebne, aby przebieg realizacji był możliwie najbardziej optymalny, zarówno pod względem projektowym, jak i finansowym.

Generalne wykonawstwo hal – czym się charakteryzuje?

Generalne wykonawstwo hal to kompleksowa usługa polegająca na budowie obiektu od podstaw oraz uzyskaniu, na końcowym etapie prac, pozwolenia na jego użytkowanie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że generalne wykonawstwo hal coraz częściej obejmuje także cały proces przygotowawczy, poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych. W jego zakres wchodzą różnego rodzaju aspekty formalno-prawne, takie jak zakup terenu pod inwestycję, uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, wykonanie samego projektu oraz otrzymanie pozwolenia na budowę.

Rolą generalnego wykonawcy jest zapewnienie oszczędności czasu inwestorów oraz optymalizacja kosztów realizacji inwestycji, poprzez odpowiedni dobór rozwiązań technologicznych oraz materiałów budowlanych.

Generalne wykonawstwo hal – jak wybrać generalnego wykonawcę?

Generalne wykonawstwo hal, jak i innych obiektów przemysłowych, wiąże się w wielką odpowiedzialnością po stronie zleceniobiorcy, ale jednocześnie również po stronie zleceniodawcy, na którym spoczywa decyzja o wyborze firmy, która zrealizuje inwestycję. Czym należy się kierować? Wiele zależy od samego inwestora – jego wymagań, priorytetów, możliwości finansowych oraz tego, jak bardzo chce być zaangażowany w proces budowy.

Należy jednak zaznaczyć, że inwestorzy coraz chętniej powierzają nadzór nad wszystkimi etapami prac firmom prowadzącym generalne wykonawstwo hal. Jest to rozwiązanie bardzo komfortowe, ponieważ generalny wykonawca w sposób kompleksowy i samodzielny poprowadzi inwestycję, zapewniając zleceniodawcy oszczędność czasu i energii.

Jak w praktyce wygląda tego typu wsparcie inwestora? Pani mgr inż. Moniki Górko, która jest architektem w firmie z wieloletnim doświadczeniem w realizacji tego typu projektów – Commercecon, odpowiada następująco – „W naszej firmie wychodzimy naprzeciw potrzebom przedsiębiorcy i rolę generalnego wykonawcy rozumiemy bardzo szeroko. Dbamy o prawidłowy przebieg całości procesu inwestycyjnego, począwszy od kwestii formalno-prawnych, uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, poprzez wykonanie samego projektu uwzgledniającego ekonomiczne zużycie materiałów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i w końcowym etapie – pozwolenia na użytkowanie.
Często pracujemy także na powierzonych przez przedsiębiorców projektach, w których również wspomagamy inwestora w optymalizacji kosztów i rozwiązań architektonicznych. Niekiedy wymaga to wykonania zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jednak w perspektywie przyszłego użytkowania jest opłacalne i ekonomicznie uzasadnione”
.
Zlecając generalne wykonawstwo hal, w niektórych sytuacjach, związanych np. ze stopniem skomplikowania inwestycji, ważne może być doświadczenie firmy budowlanej w realizacji podobnych projektów. Wybierając generalnego wykonawcę, warto więc sprawdzić referencje, a także zapoznać się z jego wcześniejszymi przedsięwzięciami.

Generalne wykonawstwo hal – jakie korzyści niesie współpraca z generalnym wykonawcą?

Generalne wykonawstwo hal, a w zasadzie jego zlecenie wiąże się z licznymi korzyściami:

  • inwestor kontaktuje się z przedstawicielem tylko jednej firmy, która koordynuje wszystkie prace budowlane (czasem także przygotowawcze) na każdym etapie realizacji inwestycji,
  • odpowiedzialność za odpowiednią koordynację poszczególnych etapów robót oraz pracy wielu podwykonawców spoczywa na generalnym wykonawcy,
  • budowa przebiega w sposób harmonijny i sprawny, co znacząco ułatwia dotrzymanie ustalonych wcześniej terminów zakończenia poszczególnych etapów,
  • możliwość skorzystania z najefektywniejszych pod względem finansowym rozwiązań, zarówno technologicznych, jak i związanych z organizacją prac budowlanych,
  • poprzez zaangażowanie jednej firmy wykonawczej odpowiedzialnej za cały projekt, inwestor może znacząco ograniczyć czas jaki spędza na budowie oraz ograniczyć stres wynikający z dużej odpowiedzialności oraz konieczności ciągłej kontroli przebiegu procesu budowlanego.

 

Jakie informacje należy przygotować dla generalnego wykonawcy przed rozpoczęciem budowy hali?

Zlecający generalne wykonawstwo hal muszą przygotować mapę działki do celów lokalizacyjnych lub projektowych oraz plan zagospodarowania przestrzennego. Generalny wykonawca sprawdzi czy warunki zabudowy odpowiadają wymaganiom inwestora oraz przygotowanemu projektowi (jeśli taki już powstał). Będzie chciał także otrzymać warunki techniczne od dostawców mediów – energii elektrycznej, wody czy gazu.

Kolejną ważną kwestią jest określenie powierzchni przeznaczonej pod planowaną inwestycję. Pani mgr inż. Monika Górko z firmy Commercecon zaznacza – „Generalny wykonawca musi poznać charakterystykę procesu technologicznego, który często determinuje kształt obiektu oraz podział na poszczególne strefy, takie jak hala produkcyjna, magazyn komponentów oraz produktów gotowych, laboratoria czy biura. Trzeba również pamiętać, że budowa zakładu produkcyjnego, wytwarzającego określone produkty, wymaga opracowania projektu technologicznego. Na tym etapie prac warto już podjąć decyzję o planowanej w przyszłości rozbudowie hali, ma to bowiem wpływ na projekt oraz wykonanie konstrukcji obiektu”. Uzyskane informacje pomogą optymalnie zaplanować budynek i jego położenie na działce.

Wspomniana wcześniej charakterystyka procesu technologicznego ma także kluczowe znaczenie dla określenia rodzajów niezbędnych specjalistycznych instalacji z nim związanych (sprężone powietrze, odciągi powietrza, systemy odpylające lub zraszające), ale także dotyczy instalacji grzewczej. Zdarza się bowiem, że ciepło potrzebne do ogrzania budynku można pozyskać z procesu technologicznego, co pozwala znacznie obniżyć koszty utrzymania obiektu, a ponadto wpisuje się w zielony trend budownictwa przemysłowego.

Dla firmy realizującej generalne wykonawstwo hal, z punktu widzenia konstrukcji budynku oraz harmonogramu prac budowlanych, niezwykle istotne są kwestie związane z maszynami i liniami technologicznymi, jakie będą wykorzystywane. Ważne są zarówno ich wymiary (wpływają na obciążenia fundamentów oraz innych elementów konstrukcji, do których będą mocowane), jak i planowany termin montażu. Warto się także zastanowić nad składowaniem komponentów do produkcji oraz gotowych wyrobów, co może mieć wpływ na obciążenie ogniowe hali oraz dobór odpowiedniej instalacji tryskaczowej.

Ostatnią kwestią, jaką muszą sprecyzować zlecający generalne wykonawstwo hali, jest transport wewnętrzny oraz zewnętrzny. W przypadku większości średnich oraz dużych hal produkcyjnych wymagane jest wprowadzenie tzw. zmechanizowanego transportu bliskiego. Zwykle jest on realizowany z wykorzystaniem różnego rodzaju wózków oraz innych pojazdów poruszających się po drogach wewnątrzzakładowych. Mogą one być zasilane w różny sposób. I choć na tym etapie informacja o rodzaju zasilania może wydać się inwestorowi mało znacząca, to dla generalnego wykonawcy stanowi ważną informację. W praktyce determinuje konieczność zaprojektowania odpowiednich rozwiązań, np. wiat na butle gazowe czy stanowisk ładowania, w zależności od rodzaju napędu pojazdów transportu wewnętrznego.

Ponadto, na etapie planowania budowy należy określić zapotrzebowanie na doki załadunkowe (ich liczbę i rodzaj), a także oszacować natężenie ruchu oraz typ pojazdów, jaki będzie dominował w operacjach logistycznych. Wpłynie to na projekt zagospodarowania terenu wokół obiektu oraz pozwoli optymalnie połączyć obiekt z węzłem komunikacyjnym i drogą publiczną.

 


Commercecon sp. z o.o., sp. kom.

ul. Inwestycyjna 5, 95-050 Konstantynów Łódzki

Publikacja artykułu: listopad 2021 r.

Ocena:

4.7/5 - (6 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.