Partnerzy
Merytoryczni

Hale magazynowe z płyty warstwowej
fot. IZOPANEL

Hale magazynowe z płyty warstwowej – dobór płyt

Hale magazynowe z płyty warstwowej należy zaprojektować pod kątem izolacyjności cieplnej, odporności ogniowej czy korozyjnej. Dobór odpowiednich płyt warstwowych powinien bazować przede wszystkim na przeznaczeniu obiektu i związanych z tym wymaganiach przepisów prawnych i użytkowych.

Hale magazynowe z płyty warstwowej – rodzaje obiektów

Hale magazynowe z płyty warstwowej można podzielić na kilka najczęściej stosowanych rodzajów:

  • hale magazynowe półproduktów, części oraz produktów gotowych, znajdujące się przy zakładzie produkcyjnym,
  • hale magazynowe w centrum logistycznym, służące do odpłatnego składowania produktów handlowych,
  • hale magazynowe użytkowane przez firmy zajmujący się dystrybucją dóbr,
  • hale magazynowe płodów rolnych, pasz z których korzystają producenci rolni,
  • chłodnie, mroźnie i inne hale magazynowe specjalnego składowania.

 

Najważniejsze aspekty projektowania hal magazynowych z płyty warstwowej

Hale magazynowe z płyty warstwowej należy projektować w taki sposób, aby ich funkcjonalność była możliwie największa. Powinny umożliwiać ergonomiczne składowanie materiałów czy produktów i zapewniać do nich łatwy dostęp, a w przypadku reorganizacji przestrzeni wewnątrz hali, zmiany nie będą pociągały za sobą istotnych kosztów oraz zaawansowanych prac budowlanych. Mając to na uwadze, projektując hale magazynowe z płyty warstwowej trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów m.in., takich jak:

  • dobór odpowiedniej konstrukcji hali magazynowej dopasowanej do potrzeb użytkownika, parametrów wymiarowych obiektów, logistyki wewnętrznej oraz zewnętrznej,
  • odpowiednie usytuowanie hali magazynowej na działce, rozplanowanie jej powierzchni oraz miejsc, które będą wykorzystywane pod kątem użytkowym,
  • dobór odpowiedniego pokrycia dachu i ścian zewnętrznych, a także przegród wewnętrznych – chłodnie, mroźnie, cleaning roomy, składowanie materiałów sypkich, wymagane normy hałasu, magazynowanie substancji niebezpiecznych itp.

 

Czytaj też: Koszt budowy hali z płyty warstwowej

Izolacyjność cieplna hal magazynowych z płyty warstwowej

Hale magazynowe z płyty warstwowej muszą spełniać odpowiednie wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zebrane w poniższej tabeli.

W związku z coraz surowszymi normami energooszczędności wytyczne te, co kilka lat ulegają zaostrzeniu. Dla obiektów, gdzie projektowana temperatura składowania musi być większa bądź równa 16°C, wymagane jest zastosowanie na dachu płyt warstwowych o współczynniku przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K) oraz płyt warstwowych do ścian o U = 0,20 W/(m²K). Obecnie zdecydowana większość realizowanych hal magazynowych spełnia te warunki, aby je osiągnąć należy odpowiednio dobrać grubość płyty warstwowej w zależności od wypełnienia.

Tab. 2. Porównanie płyt warstwowych

Rodzaj płyty

Grubość
[mm]

Współczynnik przenikania ciepła U
[W/m2K]

ścienna z rdzeniem PIR

100

0,22

ścienna z rdzeniem MWF (wełna mineralna)

175

0,23

ścienna z rdzeniem EPS (styropian)

175

0,22

dachowa z rdzeniem PIR

120

0,18

dachowa z rdzeniem MWF (wełna mineralna)

230

0,18

dachowa z rdzeniem EPS (styropian)

230

0,18

Jak widać w powyższej tabeli najlepszą izolacyjnością termiczną charakteryzują się płyty z wypełnieniem PIR i takie są najczęściej stosowane. Modele z rdzeniem styropianowym coraz rzadziej się wykorzystuje, ponieważ jest to technologia już nieco przestarzała, a dodatkowo firmy ubezpieczeniowe niechętnie ubezpieczają hale magazynowe z tego typu płyty ze względu na palność styropianu.

Szczególną kategorią hal magazynowych z płyt warstwowych są mroźnie. Obiekty te przystosowane są do utrzymywania wewnątrz stałej temperatury na poziomie –28°C. Wykorzystuje się w nich przede wszystkim płyty warstwowe z rdzeniem PIR o grubości 200 mm i więcej.

Hale magazynowe z płyty warstwowej a ppoż.

Projektując hale magazynowe z płyty warstwowej nie można zapominać o klasach odporności na ogień, aspekcie szczególnie istotnym przypadku obiektów przeznaczonych do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Wymagania w zakresie odporności ogniowej określają odpowiednie normy w zależności od Klasy odporności pożarowej budynku, które przedstawia tabela poniżej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tab. 3. Klasy odporności pożarowej i ogniowej

Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

główna konstrukcja nośna

dach

strop

 ściana zewnętrzna

 ściana wewnętrzna

A

R 240

RE 30

REI 120

EI 120

EI 60

B

R 120

RE 30

REI 60

EI 60

EI 30

C

R 60

RE 20

REI 60

EI 30

EI 15

D

R 30

REI 30

EI 30

E

Pod względem odporności ogniowej zdecydowanie najlepszymi parametrami charakteryzują się płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej, które pozwalają uzyskać EI60 lub wyższą. Płyty z rdzeniem PIR natomiast – EI15 lub maksymalnie EI30.

Realizując hale magazynowe z płyty warstwowej występuje czasem konieczność łączenia płyt PIR i MWF, co wynika z faktu, że dla części obiektu wymagana jest klasa odporności EI60, a dla części EI30. W takim przypadku w miejscach, gdzie wymagana jest wyższa klasa stosuje się płyty warstwowe z rdzeniem z wełny, a w pozostałych – płyty warstwowe, które są tańsze i charakteryzują się lepszą izolacyjność termiczną.

Inne wymagania

Hale magazynowe z płyty warstwowej, w których przechowywane są materiały sypkie lub mające bezpośredni kontakt z płytą wykonuje się z modeli z blachy o większych grubościach, która zapewnia odpowiednią sztywność oraz większą wytrzymałość na nacisk. Standardowa blacha od wewnątrz o grubości 0,4 mm zastępowana jest blachą 0,5–0,7 mm, a czasem nawet grubszą.

W przypadku produktów spożywczych lub wymagających wysokich standardów higieny przechowywania stosuje się płyty warstwowe ze specjalną powłoką zabezpieczającą przed rozwojem bakterii oraz charakteryzujące się klasą korozyjności C5 (płyty takie są odporne na agresywne środowiska i silne środki czyszczące oraz mycie wodą pod ciśnieniem).

 

Izopanel_logo
www.izopanel.pl

Publikacja artykułu: grudzień 2021 r.

Ocena:

4.7/5 - (12 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.