Partnerzy
Merytoryczni

Płyty PIR
fot. Izopanel

Materiał promocyjny

Innowacyjne płyty 3-warstwowe z rdzeniem PIR o poprawionych parametrach fizycznych

Firma Izopanel stworzyła płyty z rdzeniem poliuretanowym trójwarstwowym z okładzinami blaszanymi. To innowacyjne na skalę światową rozwiązanie już niedługo zostanie wprowadzone na rynek i stanowi znakomitą alternatywę dla jednowarstwowych płyt PIR, a w przyszłości może je nawet całkowicie zastąpić.

Płyty PIR o o poprawionych parametrach fizycznych

Innowacyjne, trzywarstowe płyty PIR firmy Izopanel powstały w ramach projektu „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przebieg realizacji projektu trójwarstwowej płyty PIR

Celem projektu było stworzenie innowacyjnej płyty wielowarstwowej o unikatowych parametrach mechanicznych, gotowej sprostać nawet najwyższym wymaganiom klientów. Aby zrealizować tak postawione zadanie konieczne był przeprowadzenie szeregu badań.

Badania numeryczne

W ramach wspomnianego projektu przeprowadzono badania numeryczne metodą elementów skończonych dla płyt jednowarstwowych oraz stworzono modele symulacyjne odpowiadające projektowanym płytom trójwarstwowym, co wykazało, że zaimplementowanie dodatkowych warstw o poprawionych parametrach mechanicznych zdecydowanie poprawi zachowanie się płyt pod obciążeniem. Wyniki  badań numerycznych wstępnie potwierdziły zasadność wdrożenia innowacyjnej, wielowarstwowej płyty PIR o poprawionych parametrach fizycznych.

Płyty PIR
fot. Izopanel

Przebieg kolejnych badań

Po wytypowaniu receptur przygotowano odpowiednie próbki piany PIR przy wykorzystaniu urządzenia wysokociśnieniowego, a następnie przeprowadzono badania gęstości, wytrzymałości na ściskanie, modułu Younga, wytrzymałości na rozciąganie, współczynnika przewodnictwa cieplnego i adhezji do okładziny. Otrzymane wyniki wskazały na poprawę wytrzymałości pian, co okazało się zbieżne z wynikami przeprowadzonych wcześniej badań numerycznych.

W następnym etapie opracowano założenia i określono istotne parametry pracy nitek dozujących linii produkcyjnej dla poszczególnych warstw płyty PIR trójwarstwowej. Korzystając z metod druku 3D zaprojektowano oraz przebadano szereg różnych elementów mieszających, wchodzących w skład układu mieszania. W efekcie skonstruowano prototyp autorskiego systemu mieszającego, mając na uwadze występujące zależności pomiędzy właściwościami piany poliuretanowej a strukturą komórkową rdzenia.

Płyty PIR
fot. Izopanel

W kolejnym kroku, z wykorzystaniem urządzenia Foamat, przebadano optymalne receptury pianek, które spełniały założone wymagania dotyczące właściwości mechanicznych. W czasie wzrostu piany wyznaczono czasy procesowe (tj. czas wzrostu, żelowania i suchego lica), profil wzrostu piany (tj. prędkość wzrostu w czasie, ciśnienie wzrostu). Na podstawie analizy uzyskanych wyników oraz oceny wizualnej wytypowano receptury spełniające postawione wcześniej kryteria.

Płyty PIR
fot. Izopanel

Prototypy elementów trzywarstwowej płyty PIR

Końcowym etapem projektu było zaprojektowanie i wykonanie prototypów wylewów oddzielnie dla każdej z warstwy. Do tego celu wykorzystano technologię druku 3D, a następnie przy pomocy gotowego, prototypowego systemu mieszająco-dozującego przygotowano próbki, które przebadano pod kątem właściwości mechanicznych oraz przewodnictwa cieplnego w laboratorium. Przeprowadzone badania mechaniczne wykazały poprawę parametrów mechanicznych otrzymanych pian poliuretanowych składających się z trzech warstw w odniesieniu do wartości referencyjnych.

Płyty PIR
fot. Izopanel

Projekt zakończony sukcesem

W rezultacie badań przemysłowych została opracowana kompletnie nowa, autorska sekcja mieszająco-dozująca oraz nalewowa, która aktualnie jest w fazie wdrażania na jednej z linii Izopanel produkującej płyty z rdzeniem poliuretanowym. W najbliższym czasie firma zaprezentuje gotowy produkt – płytę warstwową z rdzeniem trójwarstwowym.

 

Izopanel logo
www.izopanel.pl

Publikacja artykułu: sierpień 2023 r.

Ocena:

3.8/5 - (11 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.