Partnerzy
Merytoryczni

Jak wybrać bramy przemysłowe
fot. Fabryka Bram VERDOOR

Jak wybrać bramy przemysłowe? Kryteria oceny oferty

Problematyka wyboru bram przemysłowych to zagadnienie rozległe, a kryteria doboru odpowiedniego produktu bardzo często podlegają presji zaplanowanego budżetu. Jednak wybierając bramy przemysłowe, należy wziąć pod uwagę także kryteria pozacenowe, takie jak względy techniczne, funkcjonalności czy koszty eksploatacji.

Bramy przemysłowe – nie liczy się wyłącznie cena

Bramy przemysłowe i ich dobór stanowią dylemat zarówno dla firm budujących hale czy wynajmujących magazyny, jak i przedsiębiorców wznoszących lub powiększających swoje firmowe magazyny oraz warsztaty. Każdy z inwestorów ma swoje wymagania w zakresie wyposażenia bram przemysłowych w sekcje przeszklone, drzwi przejściowe w płaszczyźnie bramy czy automatykę sterującą.

Konkretne wymagania techniczne w różny sposób wpływają na kalkulację cen poszczególnych producentów, co znacząco utrudnia porównanie ofert oraz wybranie tej najkorzystniejszej. Gdy jest ich wiele, najprostszym i intuicyjnym kryterium oceny staje się cena. Oczywiście najniższa jej wartość jest pożądana dla racjonalnie podejmującego decyzję nabywcy, ale tak naprawdę rozważania związane z kosztem zakupu muszą bazować przede wszystkim na rzetelnym porównaniu cech bram przemysłowych, a także na sprawdzeniu wszystkich kosztów związanych z produktem. Niestety, praktyka pokazuje, że wybierając bramy przemysłowe, niewiele osób zadaje sobie pytanie, jakie będą rzeczywiste koszty eksploatacyjne, napraw, wymiany uszkodzonych paneli lub innych części eksploatacyjnych czy koszty przeglądów gwarancyjnych. Poniżej omówiono kilka najważniejszych kryteriów oceny, jakim powinny podlegać oferty na dostawę bram przemysłowych.

Oferta na bramy przemysłowe – koniecznie sprawdź deklaracje właściwości użytkowych

Jednym z najistotniejszych kryteriów oceny bram przemysłowych w postępowaniu przetargowym powinno być zapoznanie się z deklaracją właściwości użytkowych dla produktów podlegających procesowi wyboru. W praktyce, dokument ten jest najczęściej ostatnim wymaganym przez inwestora w procesie zakupu. Zazwyczaj dopiero w sytuacji, kiedy transakcja jest już zrealizowana, a brama w trakcie odbiorów, ktoś przypomina sobie o formalnym wymogu sprawdzenia dokumentacji technicznej. Niestety, bardzo często zdarza się, że nikt w ogóle nie wymaga przedstawienia deklaracji właściwości użytkowych. Tymczasem informacje deklarowane przez producenta i będące podstawą do oznaczenia wyrobu znakiem CE, powstają w oparciu o rygorystyczne testy przeprowadzone w notyfikowanych instytucjach badawczych oraz zawierają wiele kluczowych informacji o rzeczywistych zaletach bram. Oczywiście, dla uproszczenia, pomijamy tu problem utrzymania jakości produkcji i opieramy się wyłącznie na założeniu, że produkty testowane do celów deklaracji CE mają identyczne parametry do tych, które dostarcza sprzedawca podczas zakupu.

Wspomniana deklaracja to jednostronicowy dokument, który dostarcza sporo istotnych informacji dotyczących jakości wyrobu. Szereg badań technicznych przeprowadzonych zgodnie z harmonizowanymi normami obowiązującymi wszystkich producentów bram w Europie, pozwala dokonać obiektywnej oceny porównawczej pod kątem istotnych parametrów, takich jak przepuszczalność powietrza, odporność na obciążenia wiatrem, bezpieczeństwo otwierania, trwałość bez pogorszenia właściwości czy gwarantowana liczba cykli otwarć. Wyniki badań są usystematyzowane w tzw. klasy umożliwiające szybkie porównanie właściwości poszczególnych bram. Bez potrzeby wnikania w szczegółowe raporty z badań, a jedynie poświęcając czas na zapoznanie się z klasami, jakie uzyskały bramy przemysłowe w poszczególnych badaniach, otrzymuje się pierwsze istotne porównanie, które może odpowiedzieć na pytanie czy wybrane rozwiązanie jest odpowiednie pod względem jakości. Takie działanie pozwala też wykluczyć produkty, których pochodzenie budzi wątpliwości lub te, które nie mają udokumentowanych badań technicznych.

Jeżeli nie ma pewności czy dany produkt był testowany, należy poprosić o przedstawienie raportu z badań, gdzie udokumentowano, w jaki sposób przeprowadzono testy produktu i jakie osiągnięto wyniki. Trzeba pamiętać, że odpowiedzialność inwestora i użytkownika rozpoczyna się po zainstalowania bramy. Każdy wypadek z udziałem pracowników czy szkoda rzeczowa, będzie przedmiotem analizy dokonywanej przez dział szkód ubezpieczyciela, w przypadku powstania roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, w związku z użytkowaniem produktu, który nie spełnia obowiązujących norm lub nie uzyskał wymaganych atestów, co w przedmiotowym zakresie mogło mieć wpływ na powstanie szkody. Sprawdzenie deklaracji właściwości użytkowych przed podjęciem decyzji o zakupie jest oznaką należytej staranności, w zakresie porównania ofert i daje pewność, że nabywany produkt uzyskał znak CE i został przebadany pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania.

Na rynku wciąż można spotkać oferty na bramy przemysłowe składane metodą „garażową”, gdzie wytwórca nie nadzoruje systemowo procesów jakości i nie przeprowadza kosztownych badań na oferowane przez siebie typy bram, a więc nie ma prawa do posługiwania się znakiem CE. Zasadniczo produkty budowlane bez deklaracji właściwości użytkowych oraz związanym z tym znakiem CE nie powinny zostać dopuszczone do sprzedaży. Jak zawsze jednak, warto przyjąć zasadę ograniczonego zaufania i sprawdzić oferentów przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

Jak wybrać bramy przemysłowe
fot. Fabryka Bram VERDOOR

Bramy przemysłowe a trwałość sprężyn

Jednym z większych problemów rynku budowlanego w Polsce jest niewystarczająca trwałość materiałów budowlanych. Lata prymatu niskiej ceny, jako podstawowego kryterium doboru produktów w przetargach, doprowadził wielu producentów do kalkulowania kosztów wyrobów tak, aby ich trwałość wystarczyła do czasu upływu okresu rękojmi lub udzielanej gwarancji.

Wraz z rosnącymi w Polsce kosztami specjalistycznych usług montażowych, nabywca powinien zadać sobie dzisiaj pytanie – ile będzie kosztować go produkt w przyszłości? Spójrzmy na proste porównanie. W przypadku bram segmentowych liczba cykli otwarcia i zamknięcia zależy od parametrów sprężyn przewidzianych na etapie zamówienia. Brama przemysłowa ze sprężynami skrętnymi obliczonymi na 50 czy nawet 100 tys. cykli, w porównaniu do tej, w której przewidziano zestawy sprężyn na 15 tys. cykli, zapewni kilkukrotnie dłuższy okres pracy do momentu ich zużycia i konieczności wymiany. Trzeba też pamiętać, że nie ma znaczenia ile razy dziennie brama jest otwierana, ponieważ i tak prędzej czy później liczba dojdzie do powiedzmy 50 tys. otwarć. Ważne jest za to, że w tym okresie wymiana sprężyn nastąpi tylko raz, podczas gdy w bramie wyposażonej w sprężyny o trwałości 15 tys. cykli będzie najprawdopodobniej przeprowadzona aż trzykrotnie.

Należy pamiętać, że już na etapie zamówienia bramy można łatwo przewidzieć przyszłe koszty patrząc na tak istotny parametr, jak deklarowana trwałość sprężyn. Koszty dojazdu ekipy serwisowej, nowej sprężyny, robocizny, drogiego paliwa, ustawienia rusztowań czy pracowników administracji zajmujących się nadzorem naprawy, będą ponoszone w przyszłości trzykrotnie przez inwestora wybierającego najtańszy produkt. W przypadku dużego natężenia ruchu brama teoretycznie tańsza będzie w sumie dużo droższa już w okresie pierwszych 3 lat eksploatacji. Należy więc zastanowić się, czy systemowe nadawanie cenie dominującego znaczenia nie przyniesie odwrotnych skutków od oczekiwanych.

Trwałość sprężyn
fot. Fabryka Bram VERDOOR

Szczelność bram przemysłowych – wpływ na koszty ogrzewania i komfort pracy

Głównym elementem składowym bram przemysłowych są sekcje z paneli bramowych wypełnionych pianą poliuretanową. O ile parametry termoizolacyjności samych paneli używanych przez różnych producentów wykazują zawsze zbliżony wskaźnik oporu cieplnego W/(m²K), o tyle kwestia przepuszczalności powietrza wykazuje zazwyczaj daleko idące różnice w zestawieniu porównawczym różnych producentów bram. Jedna z bardziej pomijanych przez klientów kwestii technicznych wymaga rozważenia właśnie na etapie wyboru bramy, kiedy ocena jej właściwości pod kątem przepuszczalności powietrza pozwala porównać szczelność poszczególnych konstrukcji. Z jednej strony brama przemysłowa, która jest wielokrotnie otwierana i zamykana w obiekcie, a dodatkowo składa się z ruchomych sekcji o dużej powierzchni, sama z siebie nigdy nie będzie wzorem szczelności. Jednak wraz z rosnącymi cenami energii i ogrzewania ten parametr nabiera istotnego znaczenia dla użytkowników hal. Oferty producentów bram różnią się w istotny sposób w zakresie przepuszczalności powietrza, co jest wynikiem zastosowania różnych metod konstrukcji, staranności procesu produkcji, a także zastosowanych zawiasów, wzmocnień oraz uszczelek.

Okresy, kiedy brama stanowi zamkniętą przegrodę (np. w nocy, weekendy czy święta) przekłada się na realne oszczędności. Sprawdzenie w dokumencie deklaracji właściwości użytkowej klasy w zakresie przepuszczalności powietrza, pozwala uzyskać ważną wskazówkę, jak precyzyjne i szczelne przyleganie wszystkich ruchomych elementów zapewnia dany produkt. Brama z wyższą klasą jest droższa w produkcji, na co składa się wiele dodatkowych elementów konstrukcji, które podnoszą koszty wytworzenia i mają istotny wpływ nie tylko na samą szczelność, ale także na trwałość całej bramy przemysłowej.

Jeżeli ktoś uważa, że parametr przepuszczalności powietrza nie jest istotny, to jego zdanie zmieni przykład z praktyki, gdzie pracownicy firmy naprawiającej przyczepy kempingowe skarżyli się, że nowe bramy przemysłowe zainstalowane w ich warsztatach mają przedmuchy zimnego powietrza. Po mroźnych nocach konieczne było dodatkowe ogrzanie pomieszczenia hali rankiem, aby panująca wewnątrz temperatura pozwalała pracować w akceptowalnych warunkach. Okazało się, że zainstalowane bramy mają wyraźnie widoczne szczeliny, a dodatkowo, po zamknięciu nie przylegają do ścian hali. Zakres regulacji nie pozwalał na korektę położenia poszycia bram. Po sprawdzeniu deklaracji właściwości użytkowych produktu stwierdzono, że w zakresie przepuszczalności powietrza producent deklaruje klasę 0 (zero)! Tymczasem większość produktów na rynku ma klasę 3, a nawet 4 (np. VERDOOR). Jak się później okazało właściciel wybrał najtańszą ofertę. Koszty ogrzewania ponoszone w późniejszym okresie z pewnością uczynią te bramy najdroższymi. Mając to na uwadze, w trakcie podejmowania decyzji zakupowych należy pamiętać, że parametry określone w deklaracjach właściwości użytkowych naprawdę przekładają się na rzeczywiste właściwości produktu.

Jak wybrać bramy przemysłowe
fot. Fabryka Bram VERDOOR

Bramy przemysłowe – bezpieczeństwo użytkowania

Patrząc na zapytania klientów, można odnieść wrażenie, że zagadnienie bezpieczeństwa użytkowania bram nie jest priorytetem na etapie planowania zakupu. Brak zainteresowania w tej kwestii stwarza dostawcom dogodne warunki do pomijania w wycenach kosztownych, ale w rzeczywistości niezbędnych zabezpieczeń do bram przemysłowych. Po prostu, tańszy oferent ma większe szanse na realizacje zlecenia. Należy podkreślić, że obowiązujące w Polsce normy wymagają od producentów stosowania określonych mechanicznych zabezpieczeń, w każdej bramie przemysłowej, ale mimo to trzeba pamiętać, że każda brama to duże i ciężkie urządzenie ruchome, które powinno być prawidłowo nadzorowane w czasie całego okresu użytkowania. Celem nadzoru jest dopilnowanie, aby niezbędne zabezpieczenia mechaniczne były faktycznie dostarczone, zainstalowane przez instalatora i poprawnie funkcjonowały (były odbezpieczone).

Minimum, jakie muszą zapewniać oferowane przez dostawcę bramy przemysłowe to zabezpieczenia pęknięcia linek i pęknięcia sprężyn, które w przypadku awarii uniemożliwią ich niekontrolowane opadanie. Opcjonalnie bramy przemysłowe mogą zostać wyposażone w elektroniczne systemy zabezpieczeń działające w połączeniu z automatem. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć kolizji z pojazdami, a także blokuje bramy, kiedy drzwi przejściowe pozostają otwarte lub w świetle bramy znajdzie się pracownik obiektu. Ocena trwałości tych urządzeń, skuteczności ich działania wykracza poza możliwości przeciętnego nabywcy. Jeżeli nie zaufa on konkretnej marce to przynajmniej powinien porównać funkcje bezpieczeństwa zapewniane przez bramy przemysłowe będące przedmiotem postępowania przetargowego. Należy też sprawdzić, jakie urządzenia bezpieczeństwa można dokupić później i czy oferowany system automatyki pozwala na rozbudowę.

Uszkodzenia bram przemysłowych powstałe w wyniku kolizji w ruchu są nagminne, więc parafrazując znane powiedzenie – lepiej zapobiegać niż naprawiać. Wybierając rozwiązania z odpowiednimi zabezpieczeniami można uniknąć wielu kłopotów i ciągłych wydatków na naprawy uszkodzeń kolizyjnych. Ponadto, zdarza się, że specyfika miejsca lub zmiana najemcy hali będzie wymagać modyfikacji w zakresie dodania peryferyjnych urządzeń bezpieczeństwa w bramach przemysłowych. Rozwiązania wyposażone w najtańszą automatykę uniemożliwiają rozbudowę systemu w przyszłości bez ponoszenia kosztów wymiany całych automatów sterujących. Z praktyki wynika, że jeżeli nabywca chce automatyzować bramy przemysłowe przystosowane do częstego otwierania i działające w obszarze, gdzie są narażone na kolizje z pojazdami, to powinien wybrać automatykę renomowanych producentów. Wadliwie działający napęd może utrudniać zamykanie, blokować pracę bramy w czasie dostaw oraz wymagać ciągłego wzywania serwisantów, a kolejne awarie i tak wymuszą wymianę automatyki po upływie okresu gwarancji. Święty spokój jest wart swojej ceny, dlatego należy wybierać znane i sprawdzone rozwiązania.

Jak wybrać bramy przemysłowe
fot. Fabryka Bram VERDOOR

Gwarancja na bramy przemysłowe

Okres obowiązywania gwarancji jest jednym z najczęściej sprawdzanych warunków ofert na dostawę bram przemysłowych. Producenci zdając sobie sprawę z wymagań inwestorów w zakresie wieloletniej ochrony, proponują produkty, gdzie jest ona wydłużona. Niestety, inwestorzy dokonując wyboru konkretnej bramy, skupiają się wyłącznie na długości gwarancji, a pomijają warunki, na jakich producent obejmuje produkt ochroną.

Tu pojawia się pierwsze pytanie – czy w ogóle istnieje dokument gwarancyjny dla konkretnie oferowanej bramy? Niestety, praktyka producentów jest taka, że o ile chętnie wpisują w ofertę okres gwarancji, tak już jej zakres przedmiotowy pozostaje w sferze deklaracji składanych w formie zapewnień sprzedawcy lub fragmentów informacji zawartych w ofercie. Na rynku bram garażowych sprzedawanych klientom detalicznym, dokument gwarancyjny stał się normą wymuszoną przez przepisy o szczególnej ochronie konsumentów, ale niestety w przypadku zakupu bram przemysłowych publikowanie warunków gwarancji nie jest zbyt często spotykane. Jeżeli inwestor czy generalny wykonawca inwestycji nie narzuci ich umową na dostawę, to trudno liczyć na rzetelne i jednoznaczne zasady stanowiące załącznik do oferty.

Podobnie jest w kwestii cen przeglądów gwarancyjnych i ich zakresu, które dla zapewnienia możliwości rzeczywistego porównania ofert powinny być znane klientom na etapie wyboru dostawcy. Jak pokazuje doświadczenie, potrafią one być popisem pomysłowości w unikaniu odpowiedzialności zarówno, jeżeli chodzi o sprzedawców oraz producentów bram, jak i automatyki. Jeżeli inwestor ma świadomość, czy oraz jakie koszty będzie ponosić mimo posiadania gwarancji (czyli dobrowolnego zobowiązania producenta do naprawy produktu w przypadku powstania jego wad), może wówczas ocenić koszty dodatkowe związane z każdą z rozpatrywanych ofert.

Jak wybrać bramy przemysłowe
fot. Fabryka Bram VERDOOR

Praktyczne wskazówki przy wyborze automatyki do bram przemysłowych

Odrębnym zagadnieniem w zakresie wyboru bram przemysłowych jest kwestia automatyki otwierającej zintegrowanej z wybraną bramą przemysłową. Producenci często wykorzystują rozwiązania znanych europejskich dostawców automatyki. Co ważne, uzupełnienie oferty o automatykę wpływa na jej końcową cenę i tworzy kolejną grupę asortymentu wymagającą oceny pod kątem tej najkorzystniejszej dla inwestora. Jest oczywiste, że analizę kolejnych kryteriów należy rozpocząć od ustalenia ceny samej bramy przemysłowej i oddzielnie ceny automatyki. Następnie rozważania powinny skupić się na funkcjach oferowanych przez poszczególne automaty, w tym przede wszystkim na dostępności zabezpieczeń, takich jak fotokomórki, listwy optyczne, kurtyny świetlne, zabezpieczania elektroniczne na wypadek zerwania linek itp. W przypadku zakupu bramy bez automatyki, dobrze jest zadać dostawcy pytanie czy brama będzie przygotowana do zainstalowania jej w przyszłości.

Co ważne, a nie oczywiste, oceniając oferty bram z automatyką, warto zastanowić się nad wyborem automatów wyposażonych w centrale sterującą z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD. Najtańsze i najprostsze rozwiązania pracują w oparciu o przycisk włącz/wyłącz, a operacja zamknięcia oraz otwarcia odbywa się w obecności operatora, który widzi światło bramy i decyduje o momencie jej zamknięcia lub zatrzymania. Zaawansowane rozwiązania zapewniają możliwość pracy zautomatyzowanej zabezpieczającej przed przypadkowym zamknięciem, kiedy w świetle wjazdu znajdują się pojazdy lub ludzie. Im więcej funkcji automatu, tym bardziej złożona instalacja monitorująca bezpieczeństwo działania bramy. Jakikolwiek błąd działania całego układu wymaga wizyty serwisu, określenia przyczyn, programowania za pomocą ukrytych w obudowie układów przełączników. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, w przypadku automatów umożliwiających programowanie czy odczyt informacji bez konieczności zdejmowania obudowy przez wykwalifikowanych serwisantów. Ekran LCD automatu w języku polskim (np. Sommer Gigasedo) pozwala użytkownikowi sprawdzić przyczynę błędu, skontaktować się z serwisem i ustalić czy rzeczywiście niezbędna będzie jego wizyta. Możliwość odczytania informacji zapewnia rzeczywisty obraz tego, co uległo awarii i w jakich okolicznościach. Odpięcie się kabla od listwy optycznej nie będzie już wymagać przyjazdu serwisu. Widząc taką informację na ekranie wyświetlacza użytkownik może sam zdiagnozować czy konkretne zabezpieczenie jest on-line z centralą automatu oraz ewentualnie poprawić połączenie. Różnica w cenie automatu w konkretnych modelach bram przemysłowych może mieć istotny wpływ na przyszłe koszty serwisowania, zwłaszcza kiedy pozwala monitorować liczbę cykli otwarcia na ekranie centrali, żeby sprawdzić rzeczywisty czas użytkowania sprężyn skrętnych deklarowanych przez sprzedającego.

Automatyka do bram
fot. Fabryka Bram VERDOOR

Bramy przemysłowe – koszty użytkowania

Analiza zapytań klientów o bramy przemysłowe wykazuje niezwykle ciekawą prawidłowość. Otóż, wszelkie koszty, jakie pojawią się w przyszłości, w związku z planowanym zakupem wydają się nie mieć znaczenia dla potencjalnych nabywców. Klienci nie są zainteresowani kosztami napraw, części zamiennych czy usług serwisowych. A przecież, mimo wyboru najbardziej renomowanych produktów, trzeba liczyć się z faktem, że warunki każdej gwarancji wymagają okresowych przeglądów, a gwarancja kiedyś się skończy i naprawy będą wykonywane na koszt użytkownika.

Dlaczego klienci nie pytają jak kształtują się takie koszty w ciągu kolejnych lat eksploatacji? Porównanie ofert w zakresie kosztów przeglądu, części zamiennych (np. uszkodzony panel) pozwalają często odkryć, że na pierwszy rzut oka atrakcyjna oferta cenowa jest tak naprawdę wielokrotnie droższa, gdy zdarzy się spotykana często sytuacja wymagająca wymiany panela po kolizji z wózkiem widłowym czy naczepą. Czy taki panel będzie w ogóle dostępny, a jeżeli tak to w jakiej cenie? Jaki jest czas oczekiwania na wymianę? Oczywiście, zawsze można coś dobrać, ale nie po to nabywca wydaje dziesiątki tysięcy złotych na wyposażenie obiektu w nowe bramy przemysłowe, żeby być zmuszonym do kompromisów estetycznych czy technicznych. Warto więc porównać cenę części zamiennych, warunków gwarancji, w tym kosztów przeglądów gwarancyjnych. Taka zapobiegliwość może mieć istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadku inwestycji, w których planowany jest montaż kilku czy kilkunastu bram, a warunki gwarancji zobowiązują użytkownika do np. dwóch przeglądów rocznie, zrealizowanych przez wskazane, autoryzowane ekipy serwisowe. Naprawdę, warto zainteresować się, z jakimi kosztami to się wiąże.

Suma wydatków w okresie gwarancji może istotnie zmienić kosztorys inwestycji. Niestety u niektórych producentów bram dominuje przekonanie, że dostawa uszkodzonego panelu to okazja do nadzwyczajnych zysków realizowanych pod hasłem uciążliwej operacji logistycznej, a tymczasem jest to z reguły zaplanowana oraz rentowna kalkulacja, w której użytkownik produktu będzie zmuszony do zakupu części zamiennej pasującej do konkretnej bramy. Znając politykę cen usług posprzedażowych można świadomie podjąć decyzję na etapie, kiedy jeszcze mamy wybór. Taka praktyka, np. przy zakupie samochodów dla flot firmowych jest już powszechnie spotykana, a nadal wielu inwestorów nie dba zupełnie o podobną analizę kosztów serwisowych podczas wyboru ofert na bramy przemysłowe. Należy pamiętać, że bramy też jeżdżą, mają przebiegi i wymagają przeglądów.

 

verdoor logo
www.verdoor.pl

Publikacja artykułu: listopad 2023 r.

Ocena:

4.5/5 - (8 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.