Partner
Serwisu

PIAP logo

Partnerzy
Merytoryczni

FAIRP_logo IPMA logo PSILTM logo Polskie-Stowarzyszenie-Fotowoltaiki_2 PSML logo
Ochrona perymetryczna - system MictroTrack II
Fot. 1. System MictroTrack II, fot. ATLine

Ochrona perymetryczna infrastruktury krytycznej

Ochrona perymetryczna stosowana jest w obiektach, w tym także infrastruktury krytycznej, którym stawiane są wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, takich, jak np. jednostki wojskowe, lotniska, zakłady energetyczne i produkcyjne, ujęcia wody, rafinerie czy oczyszczalnie wody i ścieków.

Ochrona perymetryczna – czym jest?

Ochrona perymetryczna ma przeciwdziałać rożnym zagrożeniom związanym ze stratami materialnymi, zdrowiem i życiem ludzi czy zakłóceniami w funkcjonowaniu obiektów. Podstawowe zabezpieczenie w zakresie ochrony perymetrycznej stanowi ogrodzenie, najczęściej w postaci płotu lub siatki, jednak zazwyczaj jest niewystarczające, ponieważ stosunkowo łatwo je sforsować. Z tego powodu, w celu zapewnienia właściwej ochrony stosuje się również systemy detekcji, bazujące na barierach podczerwieni, mikrofalowych, czujkach dualnych lub z potrójną technologią detekcji, rozwiązania przeznaczone do instalacji na ogrodzeniach albo w podłożu (zakopywane w ziemi lub zabetonowane w nawierzchni), a także systemy wideodetekcji oraz wideoweryfikacji.

Bariery podczerwieni stosowane w ochronie perymetrycznej

Bariery podczerwieni są jednym z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w ochronie perymetrycznej obiektów, ze względu na stosunkowo niskie koszty oraz łatwą instalację. Aktywne bariery podczerwieni wykorzystują zjawisko tłumienia energii ukierunkowanej wiązki promieniowania elektromagnetycznego, z zakresu częstotliwości promieniowania podczerwieni. Składają się z dwóch elementów – nadajnika i odbiornika, zamontowanych naprzeciwko siebie. W zależności od potrzeb oraz miejsca instalacji, bariery podczerwieni mogą emitować od 1 do 16 wiązek w jednym kierunku. W najbardziej efektywnych modelach odbiornik oraz nadajnik znajdują się w jednej kolumnie, co pozwala otoczyć teren niewidzialną zaporą, a także podzielić go na strefy.

Ochrona perymetryczna w postaci barier podczerwieni stosowana jest przy zabezpieczaniu terenu przed drzwiami, oknami, tarasami, bramami oraz fasadami (np. Biris II, Miris, Maxiris czy Solaris firmy Sorhea). Jej działanie może być jednak zakłócone przez roślinność przecinającą promienie wiązki i wywołującą fałszywe alarmy.

Bariery mikrofalowe do ochrony perymetrycznej

Bariery mikrofalowe stanowią alternatywną technologię dla barier podczerwieni. Ich zasada działania polega na utworzeniu wiązki elektromagnetycznej przy pomocy mikrofali o wysokiej częstotliwości, pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Strefa ochrony jest wysoce czuła, ale niewidzialna dla intruza. Odbiornik, który otrzyma sygnał o właściwościach innych niż nadany, przed uruchomieniem alarmu, poddaje go jeszcze analizie, aby uniknąć fałszywych alertów (wywołanych np. warunkami atmosferycznym). Przykładem bariery mikrofalowej jest Model 316 firmy SouthWest Microwave, rozwiązanie z powodzeniem stosowane do ochrony perymetrycznej obiektów infrastruktury krytycznej.

Ochrona perymetryczna a bariery z potrójną technologią detekcji

Ochrona perymetryczna w postaci barier wyposażonych w potrójną technologię detekcji eliminuje wady każdej z nich, co zapewnia wysoką skuteczność oraz niezawodność. Rozwiązania te są powszechnie stosowane do zabezpieczania terenów w obiektach określonych jako infrastruktura krytyczna.

Bariery wyposażone w potrójną technologię detekcji łączą metody wykrywania intruzów za pomocą podczerwieni oraz mikrofal, a dodatkowo zwykle wyposażone są również w czujki mikrofalowe Dopplera, które chronią podstawy kolumn, czyli martwe punkty stref mikrofali.

Nadajnik służy do emisji fal elektromagnetycznych na monitorowanym terenie, które odbijają się od podłoża i ewentualnych elementów otoczenia i wracają do odbiornika. Następnie częstotliwości fali wychodzącej i przychodzącej są porównywane. W przypadku odbicia od nieruchomych obiektów pozostają niezmienne, jeśli natomiast odbiją się od obiektu oddalającego się od czujki, to odebrany sygnał będzie miał mniejszą częstotliwością. Z kolei, gdy sygnał odbije się od obiektu zbliżającego się do czujki, to częstotliwość będzie większa. W ten sposób bariera określa obecność intruza. Emitowane mikrofale przenikają przez materiały niewykonane z metalu, dlatego ich pracy nie zakłócają cienkie obiekty oraz roślinność. Przykładem bariery opartej o trzy technologie detekcji jest Apiris firmy Sorhea.

Ochrona perymetryczna infrastruktury krytycznej
Ochrona obwodowa – system z serii DEA SERIR, fot. ATLine

Ochrona obwodowa na ogrodzeniach

Ochrona obwodowa stosowana na ogrodzeniach służy do wykrywania prób jego pokonania przez przejście, odgięcie lub zniszczenie. W zależności od rodzaju zabezpieczanego ogrodzenia i jego długości wykorzystuje się tu urządzenia, bazujące na różnych technologiach. Jednak niezależnie od wykonania, rozwiązania te powinny charakteryzować się odpornością na trudne warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz, śnieg, grad czy gwałtowne zmiany temperatury, a także na zakłócenia spowodowane bliskością dróg lub linii kolejowych oraz roślinnością pokrywającą ogrodzenie.

Przykładem mogą tu być piezoelektryczne systemy ochrony obwodowej DEA SERIR 50, SERIR COMPACT 50, SERIR P2P, przeznaczone specjalnie do ochrony ogrodzeń wykonanych z siatki metalowej czy systemy DEA TORSUS 50 oraz TORSUS COMPACT 50, służące do zabezpieczania sztywnych ogrodzeń metalowych.

Ochrona perymetryczna w podłożu

Ochrona perymetryczna w postaci systemów zakopywanych lub zabetonowywanych w podłożu jest zupełnie niewidoczna, w przeciwieństwie do rozwiązań montowanych na ogrodzeniach. Wykrywają one osobę przechodzącą przez chroniony obszar lub stojącą na nim. W skład tego typu systemów wchodzą czujki sejsmiczne, instalowane pod powierzchniami, takimi jak np. trawniki, asfalt czy kostki brukowe, a także modele przeznaczone do montażu w podłożach betonowych, służące do ochrony stref pod drzwiami i oknami, ścieżek do budynków czy podjazdów.

Zarówno systemy zakopywane, jak i zabetonowywane powinny być odporne na warunki atmosferyczne (np. grad czy śnieg), na opadające liście, gałęzie lub inne lekkie przedmioty, a także nie reagować na obecność małych zwierząt. Wspomniane wymagania spełniają przykładowo systemy DEA SISMA CP 50 (zakopywane) oraz DEA SISMA CA (zabetonowywane).

Ochrona perymetryczna infrastruktury krytycznej
Ochrona perymetryczna – system DEA SISMA CP 50, fot. ATLine

Ponadto na rynku dostępne są również rozwiązania ochrony parametrycznej, w których w zabezpieczanym obszarze, zamiast czujki sejsmicznej, umieszcza się parę przewodów (jeden nadawczy a drugi odbiorczy). Wokół przewodów tworzy się niewielkie pole elektromagnetyczne, którego zakłócenie przez intruza wywołuje alarm. Przykładem mogą tu być systemy SOUTHWEST MICROWAVE INTREPID MicroTrack/MicroTrack II (fot. 1), przeznaczone do zakopania w ziemi, umieszczenia w asfalcie lub zalania w betonie. Umożliwiają one detekcję wtargnięcia z dokładnością do 3 m, a także kalibrację czułości na każdym dwumetrowym odcinku, aby dostosować ją do konkretnego miejsca, głębokości czy rodzaju podłoża.

Wideodetekcja oraz wideoweryfikacja

Wideodetekcja oraz wideoweryfikacja to systemy wielokrotnie zwiększające bezpieczeństwo obiektu. Ochrona perymetryczna tego typu pozwala na wczesne wykrycie zagrożenia, jego prawidłowe zlokalizowanie czy określenie kierunku przemieszczania się intruza. Na rynku dostępne są rozwiązania multisensorowe, umożliwiające również weryfikację optyczną wykrytego zagrożenia. Z kolei zastosowanie kamer termowizyjnych zapewnia prowadzenie obserwacji w zupełnej ciemności, w zadymieniu, mgle czy podczas opadów deszczu, bez konieczności wykorzystania dodatkowych urządzeń doświetlających.

Publikacja artykułu: listopad 2021 r.

Ocena:

4.5/5 - (4 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.