AGAT Reklama new

AGAT Reklama m new

Partnerzy
Merytoryczni

płyty warstwowe akustyczne
fot. Alberto Rodriguez; Unsplash

Płyty warstwowe akustyczne jako sposób na ochronę przed hałasem

W dzisiejszych czasach zanieczyszczenie środowiska hałasem stanowi coraz poważniejszy problem, a wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jaki wpływ ma ono na ich zdrowie. Jednym z rozwiązań stosowanych w walce z nadmiernym hałasem są płyty warstwowe akustyczne.

Płyty warstwowe akustyczne jako rozwiązanie w walce z hałasem

Sprawozdanie EEA „Hałas w środowisku w Europie – 2020” („Environmental noise in Europe – 2020”)  pokazuje, że hałas w środowisku, zwłaszcza powodowany przez ruch drogowy, stanowi poważny problem środowiskowy, wpływający na zdrowie i dobrostan milionów ludzi w Europie. Dwadzieścia procent ludności Europy – ponad 100 mln osób – jest narażonych na długotrwałe, szkodliwe dla zdrowia poziomy hałasu. Z danych wynika również, że cele polityki dotyczącej hałasu w środowisku nie zostały osiągnięte. Dyrektywa ramowa w sprawie poziomu natężenia dźwięków w środowisku z 2002 r. ma na celu ograniczenie narażenia na szkodliwe oddziaływanie dzięki ujednoliceniu wskaźników hałasu i metod jego oceny, zbieraniu informacji w formie map hałasu oraz udostępnianiu tych informacji społeczeństwu. Na tej podstawie wprowadzono wymóg, by państwa członkowskie sporządziły plany działań służące rozwiązaniu problemu hałasu. Przeglądu map hałasu i planów działań należy dokonywać co najmniej raz na pięć lat. W najnowszym sprawozdaniu z wykonania, opublikowanym w marcu 2023 r., potwierdzono ogólnie zadowalające postępy większości państw członkowskich we wdrażaniu dyrektywy pomimo pewnych początkowych opóźnień. Jednym rozwiązań stosowanych w walce z nadmiernym hałasem są płyty warstwowe akustyczne. Obecnie powstają nowoczesne systemy płyt o izolacyjności nawet powyżej 50 dB.

Płyty warstwowe akustyczne – kluczowe wskaźniki izolacyjności akustycznej

Izolacyjność akustyczna na dźwięki powietrzne jest określana przez współczynnik przenoszenia τ: τ = Wo/Wi, gdzie Wi jest energią akustyczną padającą na przegrodę, Wo energią przeniesioną na drugą stronę przegrody. Ze względu na powyższą definicję współczynnik ten zmienia się w zakresie od 0 do 1. W praktyce posługuje się izolacyjnością akustyczną wyrażoną w dB, która jest zdefiniowana jako R = 10log(1/τ). Przykładowo R = 10 dB oznacza, że tylko 1/10 część energii akustycznej padającej na przegrodę przedostaje się na jej drugą stronę. Przyrost izolacyjności o każde kolejne 10 dB to dziesięciokrotne zmniejszenie transmisji hałasu przez przegrodę, a więc R = 20 dB oznacza transmisję tylko 1/100 części energii hałasu do obszaru po drugiej stronie przegrody. Podczas oceny lub porównania właściwości akustycznych przegród z wymaganiami normowymi stosuje się zatem wskaźniki RA1 i RA2 określone na podstawie Rw, C i Ctr, które z kolei są wyznaczane w wyniku pomiarów w specjalistycznych laboratoriach badawczych izolacyjności akustycznej R w podstawowym (100–3200 Hz) lub rozszerzonym (50–5000 Hz) zakresie częstotliwości.

Producenci płyt warstwowych na ogół podają wszystkie pięć wskaźników – Rw, C, Ctr, RA1, RA2, ale należy pamiętać, że RA1 i RA2 są uzyskiwane na podstawie Rw, C i Ctr. Wartości wskaźników, zgodnie z zalecaniami normatywnymi, podawane są z dokładnością do 1 B, a metodyka określania powyższych wskaźników jest opisana w normie PN EN ISO 717 1 (PN EN ISO 717 1:2021-06 „Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych”, PKN, 2013).

Płyty warstwowe akustyczne
Rys. 1. Charakterystyka izolacyjności akustycznej, fot. MP Alamentti

 

Zalety płyt warstwowych akustycznych

Płyty warstwowe akustyczne to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na poprawę komfortu akustycznego i środowiskowego w różnych przestrzeniach. Składają się z warstw materiałów o różnych właściwościach dźwiękochłonnych i izolacyjnych, które redukują poziom hałasu i zapewniają lepszą jakość funkcjonowania. Płyty warstwowe akustyczne mogą być stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym, np. w biurach, szkołach, salach konferencyjnych, hotelach, kinach, fabrykach czy stoczniach.

Płyty warstwowe akustyczne
Rys. 2. Płyty akustyczne MP Almentti

 

Do najważniejszych zalet płyt warstwowych akustycznych należą:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem, które jest jednym z głównych czynników wpływających na zdrowie i samopoczucie ludzi. Hałas może powodować stres, bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, zaburzenia koncentracji i uczenia się, a nawet uszkodzenia słuchu. Płyty warstwowe akustyczne  pochłaniają nadmiar dźwięku i zapobiegają jego odbiciu i przenikaniu przez ściany, podłogi i sufity;
  • oszczędność energii i pieniędzy, ponieważ płyty warstwowe akustyczne zapewniają lepszą izolację termiczną i akustyczną niż tradycyjne materiały budowlane. Płyty te zmniejszają straty ciepła zimą i nadmiernego nagrzewania się latem, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację. Płyty te również zwiększają wartość nieruchomości i podnoszą jej standard;
  • estetyka i funkcjonalność, ponieważ płyty warstwowe akustyczne są dostępne w różnych kolorach, wzorach, kształtach i grubościach, co pozwala na dopasowanie ich do każdego stylu i potrzeby. Płyty te mogą być montowane na ścianach lub sufitach, tworząc ciekawe efekty wizualne i aranżacyjne. Ułatwiają również utrzymanie czystości i higieny w pomieszczeniach.

 

Płyty warstwowe akustyczne to innowacyjny produkt, który łączy w sobie zalety techniczne, estetyczne i ekologiczne. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wysoką jakość życia i pracy w przyjaznym dla zdrowia i środowiska otoczeniu.

Publikacja artykułu: czerwiec 2024 r.

Ocena:

5/5 - (6 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.