Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Ewa Magiera
fot. Rafał Latoszek

Przemysł wczoraj i dziś – Wywiad z Ewą Magierą z PSF

Przemysł wczoraj i dziś to seria wywiadów z branżowymi ekspertami, decydentami, pasjonatami oraz firmami, budującymi wspólnie sektor przemysłowy. Zapraszamy na rozmowę z Ewą Magierą – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PSF).

Kiedy i jak powstało Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki? Jakie były główne cele PSF? Zmieniły się przez te kilka lat?

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki powstało w 2019 r. jako odpowiedź na potrzebę konsolidacji rozwijającej się branży energetyki słonecznej w Polsce, szczególnie w obszarze fotowoltaiki wielkoskalowej, która nie miała wcześniej swojej reprezentacji w organizacjach pozarządowych. Naszym celem było i wciąż jest działanie na rzecz budowania dobrego środowiska legislacyjnego dla rozwoju i funkcjonowania farm PV. Współpracując z ministerstwami przy tworzeniu prawa, reprezentujemy firmy członkowskie oraz reagujemy na potrzeby branży. Ponadto regularnie organizujemy konferencje, szkolenia i seminaria, a także tworzymy przestrzeń do nawiązywania relacji oraz wymiany doświadczeń.

Czy współpraca z rządem układa się dobrze?

Trzeba przyznać, że polscy politycy są świadomi korzyści płynących z rozwoju energetyki słonecznej. Polski rząd, jako jedyny w Europie zainicjował i podpisał Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, którego jednym z sygnatariuszy jest również Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. To wydarzenie bezprecedensowe w skali Europy i ważny sygnał dla przedsiębiorców, że rząd zamierza kontynuować wspieranie tego sektora.

Wasza działalność bazuje m.in. na grupach roboczych. Możecie powiedzieć o nich coś więcej? Czym dokładnie się zajmują?

W Polskim Stowarzyszeniu Fotowoltaiki działa obecnie 9 grup roboczych, m.in. do spraw regulacji, agrowoltaiki, developmentu czy usprawnienia łańcucha dostaw. Transformacja energetyczna Polski stała się rzeczywistością, a rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie się rozwinął. Znaczący przyrost nowych mocy w PV to sukces całej branży, ale też wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. Pojawiają się problemy, których rozwiązania szukamy wspólnie wymieniając się doświadczeniami, obserwując rynki zagraniczne, kontaktując się z firmami z całego świata.

Regularne spotkania grup roboczych pozwalają trzymać rękę na pulsie oraz na bieżąco reagować na sytuację w branży. Jednym z ważniejszych naszych celów jest propagowanie agrowoltaiki, czyli jednoczesnego wykorzystania ziemi pod uprawy rolne i do produkcji energii elektrycznej. Na świecie tego typu instalacje można spotkać coraz częściej. Badania i pilotażowe instalacje wyraźnie wskazują, że agrowoltaika pozwala na efektywniejsze wykorzystanie dostępnej ziemi uprawnej. Tego typu rozwiązania zapewniają zwiększenie jakości upraw bez konieczności dodatkowego nawadniania czy ochronę przed skutkami opadów nawalnych i gradu. Dodatkową korzyścią są produkcja energii elektrycznej oraz stałe wpływy finansowe z tytułu dzierżawy gruntu. W agrowoltaice widzimy szansę dla polskich firm, rolników oraz możliwości poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Organizujecie rożnego rodzaju konferencje, np. Kongres PV. Jakie obecnie zagadnienia chcecie na niej poruszyć?

Organizowane przez nas wydarzenia to przede wszystkim miejsce spotkań branży, okazja do nawiązania nowych relacji, możliwość spotkania ekspertów i decydentów. Najbliższym eventem w naszym kalendarzu jest marcowa Konferencja O&M. Będzie to pierwsze wydarzenie w całości poświęcone zagadnieniom eksploatacji i zarządzania farmami PV. O&M to obszar tworzący najwięcej miejsc pracy w fotowoltaice, napędzający innowacyjność tego sektora, szczególnie w dziedzinie cyfryzacji i przetwarzania danych. Rynek usług wspierających funkcjonowanie farm fotowoltaicznych jest bardzo pojemny oraz zapewnia wiele możliwości polskim firmom. Przygotowujemy się też do kolejnej edycji Kongresu PV, tym razem w czerwcu. To nasza cykliczna impreza poświęcona podsumowaniu aktualnych trendów i perspektywom rozwoju rynku energetyki słonecznej. Obu wydarzeniom towarzyszą targi oraz wieczorne bankiety.

Jesienią tego roku planujemy organizację konferencji, która będzie w całości poświęcona możliwościom zasilania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce energią ze źródeł odnawialnych. Przemysł postrzega energię z OZE jako szansę na optymalizację kosztów zakupu energii i na zazielenianie swojej produkcji – zmniejszanie śladu węglowego, dzięki wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł, co w obecnym świecie decyduje o przewagach konkurencyjnych na globalnych rynkach. Dla inwestorów OZE natomiast otwiera to także ciekawe perspektywy, np. możliwość finansowania dłużnego inwestycji w oparciu o tzw. cPPAs – korporacyjne umowy sprzedaży energii. Zależy nam, aby odbiorcy końcowi energii oraz jej producenci mogli spotkać się i nawiązać relacje biznesowe.

Poza tym regularnie organizujemy seminaria i szkolenia, m.in. dotyczące legislacji oraz aukcji OZE. Działamy na rzecz dużych firm mających doświadczenie w sektorze energetyki, jak i mniejszych przedsiębiorstw, które dopiero szukają swojego miejsca na tym rynku.

Jak wygląda obecnie sytuacja fotowoltaiki w Polsce?

Za nami kolejny dobry rok, który potwierdził mocną pozycję fotowoltaiki na rynku energetycznym, ale napotykaliśmy i wciąż napotykamy różnego rodzaju bariery rozwojowe. Podstawową jest brak możliwości przyłączenia instalacji do sieci. Brakuje nam miejsc, w których farmy słoneczne udałoby się przyłączyć bez inwestycji ze strony operatorów sieciowych. To jedno z wąskich gardeł rozwoju dużej fotowoltaiki. Rozwiązaniem może być cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury energetycznej przez farmy wiatrowe oraz słoneczne. Z kolei dla osób zainteresowanych  przydomowymi instalacjami PV z pewnością nie najlepszą wiadomością jest nadchodząca zmiana systemu rozliczania prosumentów na mniej korzystny.

Co jest obecnie najważniejsze dla branży? Co chcecie osiągnąć w najbliższej przyszłości?

Rewolucja fotowoltaiczna w Polsce jest w pełnym rozkwicie i mimo pewnych barier rozwojowych, przed branżą wciąż otwierają się nowe możliwości, m.in.w postaci umów cPPA i korzyści, jakie zapewnia inwestycja w fotowoltaikę na własne potrzeby. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki wspiera liberalizację przepisów dotyczących budowy sieci energetycznych i umożliwiających budowę linii bezpośrednich łączących instalację PV z odbiorcą końcowym. Naszym zdaniem przyszłością fotowoltaiki w Polsce są instalacje realizowane na własny użytek przez przedsiębiorstwa oraz te budowane przez inwestorów OZE na terenie lub w pobliżu zakładów przemysłowych, gdzie energia elektryczna jest sprzedawana w ramach cPPA. Ma to znaczenie szczególnie w okresie rosnących i nieprzewidywalnych cen na rynku energii. Jest to opłacalne również ze względów wizerunkowych, co polskie firmy coraz częściej dostrzegają.

Publikacja artykułu: luty 2022 r.

Ocena:

5/5 - (1 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.