Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Mariusz Geraltowski

Przemysł wczoraj i dziś – Wywiad z Mariuszem Gerałtowskim z PSML

Przemysł wczoraj i dziś to seria wywiadów z branżowymi ekspertami, decydentami, pasjonatami oraz firmami, budującymi wspólnie sektor przemysłowy. Zapraszamy na rozmowę z Mariuszem Gerałtowskim – Prezesem Zarządu PSML.

Kiedy i jak powstało Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów? Kto był jego założycielem?

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) działa od 2002 r. Powstało z pomysłu kilku pasjonatów i inicjatywy profesora Krzysztofa Rutkowskiego.

Jakie były główne cele PSML? Zmieniły się przez te lata? Jak to wygląda obecnie?

Na początku celem była integracja całego środowiska logistyków w Polsce i stworzenie platformy do prezentacji nowych wyzwań, wymiany doświadczeń oraz wzajemnego poznawania się. Sztandarowym wydarzeniem tego okresu była coroczna konferencja POL-LOG (Polska Logistyka). Od 2004 r. zaczęła funkcjonować sekcja Zakupowa, aby wesprzeć tę ważną funkcję w łańcuchach dostaw, która w Polsce dopiero się kształtowała. Z tego powodu, po jakimś czasie zmieniliśmy nazwę stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, zachowując dotychczasowe logo PSML.

Kilka lat lat temu przedefiniowaliśmy rolę stowarzyszenia, mając aspiracje, aby być również organizacją sprawczą rozwiązującą wyzwania branży łańcucha dostaw.

Jakie działania podejmujecie, aby osiągnąć założone cele?

Od 4 lat prowadzimy program TopYoung100 akcelerujący praktyczne umiejętności najlepszych studentów z obszaru łańcucha dostaw. Rozpoczęliśmy działania integrujące polski sektor logistyczny wokół inicjatywy Nowego Szlaku Jedwabnego w ramach projektu KolejNaPolskę.

Rozwinęliśmy również różne projekty, takie jak:

  • Polzak (Procon-Polzak) – największa konferencja kierowana do działów zakupów w Polsce,
  • Polzak Marketing – konferencja będąca częścią Programu Dialog Komunikacji Marketingowej kierowana do uczestników procesów przetargowych na usługi marketingowe – zakupy, marketing, agencje,
  • Lider Zakupów – cykliczny konkurs na osobowości w świecie zakupów i najlepszy projekt zakupowy,
  • Klub CPO – zrzeszający dyrektorów zakupów największych firm w Polsce, obejmuje wymianę poglądów i najlepszych praktyk,
  • Dialog Branżowy Komunikacji Marketingowej – program stawiający za cel usprawnianie procesów przetargowych w obszarze komunikacji marketingowej,
  • Dialog IT – program, którego celem jest usprawnianie procesów przetargowych w obszarze IT, a także podnoszenie kompetencji uczestników przetargów przez realizację programu szkoleniowego.

 

Jakiego rodzaju podmioty zrzeszacie? Kto może zostać członkiem i w jaki sposób? Jakie korzyści to ze sobą niesie?

W ramach organizacji współpracujemy z kupcami wszystkich dużych organizacji w Polsce, w nasze programy każdego roku aktywnie włącza się kilkaset osób, a w wydarzeniach uczestniczą tysiące. Współpracujemy ramowo z przedsiębiorstwami z obszaru logistyki i produkcji, ale przekrój branżowy jest w zasadzie pełny – telco, retail, banki, e-commerce, IT, komunikacja marketingowa itd. Więcej informacji można uzyskać na stronach programów.

Zapraszamy osoby fizyczne działające w obszarze łańcucha dostaw oraz firmy, które mają w łańcuchu dostaw coś do zaoferowania. Jesteśmy platformą przez którą można docierać z cennymi merytorycznie treściami oraz działaniami.

Co jest obecnie najważniejsze dla branży logistycznej? Czy Wasze działania są z tym powiązane? Co chcecie osiągnąć w najbliższej przyszłości?

Mamy do czynienia z bezprecedensowymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Wymiana poglądów oraz współpraca są bardzo istotne, aby znajdować krótkoterminowe rozwiązania. Niezależnie działamy przy długoterminowych wyzwaniach, takich jak rosnące koszty pracy czy kompensowaniu braków w liczbie pracowników, ich jakością.

W maju organizujemy konferencję, na której wraz z Cambridge Enterprise (University of Cambridge), rektorami czołowych polskich uczelni i CEOs (również regionalnych) będziemy rozmawiać o efektywnych modelach współpracy nauka-biznes. Jeżeli chcemy mieć kompetentnych ludzi musimy włączyć się w procesy dydaktyczne – w modelu niemieckim (nauka dualna) albo w podejściu edTech, który marginalizuje formalny system edukacji. To potężna międzybranżowa agenda i planujemy wystartować podczas konferencji z kolejną naszą inicjatywą w tym zakresie.

W najbliższym czasie uruchamiamy również Dialog IT, w którym wraz ze wszystkimi liczącymi się graczami rynku IT będziemy zajmować się wygładzaniem procesów przetargowych i szeroko zakrojoną edukacją kupców oraz pozostałych uczestników tych procesów.

Czy macie plany długoterminowe? Konkretne działania, które chcecie podjąć?

Nasz kraj stał się znaczący na europejskiej mapie łańcuchów dostaw ze względu na położenie geograficzne i koszty pracy. Możemy na tym budować naszą pozycję przez rozwijanie kompetencji oraz innowacyjność połączoną z przedsiębiorczością. Jako stowarzyszenie zamierzamy stymulować na różne sposoby takie działania.

Zapraszamy także na nasze warsztaty, konferencje, do aktywnego włączenia się do naszych programów. O wszystkich inicjatywach można przeczytać na naszych mediach społecznościowych, przede wszystkim na LinkedIn.

Publikacja artykułu: marzec 2022 r.

Ocena:

5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.