Partnerzy
Merytoryczni

Relacja z Green Industry Summit 2023
fot. Executive Club

Relacja z Green Industry Summit 2023

18 października 2023 roku, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbyła się XII edycja konferencji Green Industry Summit. Podczas trzech paneli dyskusyjnych oraz dwóch prezentacji eksperci omówili najważniejsze zagadnienia związane z zieloną transformacją oraz dążeniem do gospodarki obiegu zamkniętego w przemyśle i logistyce. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna Gala rozdania nagród – Diamenty Green Industry, w trakcie której uhonorowane zostały przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu wdrażania zielonych, zrównoważonych oraz niskoemisyjnych rozwiązań w biznesie.

Konferencja Green Industry Summit – inauguracja

Konferencja Green Industry Summit 2023 rozpoczęła się wystąpieniem Prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pikonia, Profesora na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownika Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, pod tytułem „Budownictwo cyrkularne”. Zdaniem Profesora Pikonia, GOZ może oznaczać oszczędności rzędu setek mld euro rocznie. Póki co jednak, zużycie surowców w budownictwie wciąż nie maleje. Tylko w Chinach, w ciągu ostatnich trzech lat zużyto więcej betonu, niż w USA w całym XX wieku. Osiągnięcie cyrkularności już w tym momencie nie jest możliwe, ale należy do tego nieustannie dążyć. Choć w Polsce cyrkularność znajduje się na poziomie 10,2%, czyli więcej niż wynosi średnia światowa oraz UE, to wciąż zdecydowanie za mało, aby myśleć o budowie prawdziwej gospodarki obiegu zamkniętego.

Przemysł 5.0 na Horyzoncie

Po zakończeniu wystąpienia inauguracyjnego nadszedł czas na pierwszą prezentację zatytułowaną „Przemysł 5.0 na Horyzoncie”, którą wygłosiła Pani Dominika Bagińska-Chyłek, Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, Kierownik Działu Regulacji i Wyzwań Technologicznych Łukasiewicz ORGMASZ. Na wstępie Pani Dominika reprezentująca organizację o profilu badawczym, podzieliła się spostrzeżeniem, że nauka to też biznes. Dzięki prowadzeniu i wdrażaniu rezultatów odpowiedniej polityki badawczej, można bowiem mieć realny wpływ na ekonomiczną pozycję przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój ekonomiczny oraz społeczny są zaś ze sobą nierozerwalnie powiązane. Nie można bowiem osiągnąć zielonej transformacji przemysłu bez udziału i zaangażowania podmiotów prywatnych oraz ich środków finansowych. Nie bez znaczenia są oczywiście także środki publiczne, w tym te pochodzące z projektów unijnych. Program Horyzont Europa przewiduje na ten cel w najbliższych latach finansowanie na poziomie 100 mld euro.

Konferencja Green Industry 2023
fot. Executive Club

Konferencja Green Industry Summit – Panel dyskusyjny GOZ w Przemyśle

Po wystąpieniu Pani Dominiki, konferencja Green Industry Summit płynnie przeszła do pierwszego panelu dyskusyjnego zatytułowanego „GOZ w Przemyśle”. Moderatorem debaty został Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Udział w dyskusji wzięli zaś – dr inż. Katarzyna Jakubowska-Gawlik, Kierownik Działu Opakowań Foliowych Smithfield Polska, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu Seen Technologie, Radosław Kwiecień, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Losor, Członek Zarządu i Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu w spółce Górażdże Cement, koncern Heidelberg Materials oraz Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Zdaniem dyskutantów, pierwszym krokiem na drodze do GOZ musi być optymalizacja dotychczasowych projektów, czyli minimalizacja wykorzystania surowców i rezygnacja z wszelkich dodatków nie stanowiących kluczowego elementu produktu. W aspekcie finansowym budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, już teraz wiele banków dokonuje wnikliwej oceny projektów pod kątem zrównoważenia i realizacji kryteriów ESG. Co więcej, informacje te są istotne dla decyzji o przyznaniu bądź odmowie finansowania danego projektu. W ocenie zgromadzonych ekspertów w najbliższym czasie banki mogą całkowicie zrezygnować z finansowania projektów niespełniających „zielonych” norm.

Paneliści zwrócili również uwagę, że świadomość znaczenia cyrkularności w poszczególnych branżach rośnie. Wciąż jednak ok. 50% osób na stanowiskach kierowniczych w firmach nie słyszało o GOZ, a jeśli nawet kojarzą to pojęcie, to jedynie z recyklingiem odpadów. Konkluzją debaty był apel o stworzenie odpowiedniego wsparcia regulacyjnego dla przedsiębiorstw, w oparciu o sugestie biznesu.

Dążenie do zrównoważonej przyszłości

Kolejnym elementem programu Green Industry Summit było wystąpienie Pana Remigiusza Pyszki, zatytułowane „Dążenie do zrównoważonej przyszłości”. W swojej prezentacji skupił się na wizji reprezentowanej przez siebie firmy SoftwareOne, na którą składa się przede wszystkim odpowiedzialność za klimat, promocja różnorodności, wspieranie transformacji cyfrowej oraz udoskonalanie ładu korporacyjnego. Są to kluczowe wyznaczniki ESG, w których właściwym raportowaniu wspiera firmy oprogramowanie oferowane przez SoftwareOne. Raportowanie przy użyciu tradycyjnych systemów, zdaniem Pana Remigiusza, niesie ze sobą szereg wyzwań, takich jak zróżnicowane formaty danych, standardy raportowania czy konieczność manualnej koordynacji i aktualizacji danych. Przejście na kompleksowe oprogramowanie wyspecjalizowane w tym obszarze niweluje te problemy.

Konferencja Green Industry 2023
fot. Executive Club

Konferencja Green Industry Summit – Panel dyskusyjny Zielona logistyka

Następnie nadszedł czas na panel drugi, czyli „Zielona logistyka”, którego moderatorem był Przemysław Piętak, Supply Chain Advisory Director, CBRE. Udział w dyskusji wzięli – Piotr Iwo Chmielewski, Członek Zarządu Rohlig Suus Logistics, Andrzej Bułka, Prezes Zarządu Fracht FWO Polska, Maciej Włodarczyk, Chief Operating Officer w Libra Partners, Michał Brzozowski, Prezes Zarządu Metroplan Polska oraz Adrian Stelmach, CEO Explitia.

Na wstępie zwrócono uwagę na potencjalne konflikty między interesami ekonomicznymi, politycznymi, a ekologicznymi, które coraz częściej utrudniają proces decyzyjny. Paneliści byli zgodni co do tego, że droga do zielonej logistyki będzie długa i bardzo droga, a cenę tę zapłacą odbiorcy usług logistycznych. Długoterminowo jednak optymalizacja kosztów jest możliwa. W opinii dyskutantów podstawą zielonej logistyki będzie przede wszystkim redukcja transportu tam, gdzie nie jest on niezbędny, a dopiero później zmiany metod transportu.

Pan Andrzej Stelmach, CEO Explitia dodał zaś, że jego zdaniem nie przewidujemy z odpowiednim wyprzedzeniem rozwoju wymogów branży, czekając na odpowiednie legislacje ze strony administracji publicznej, które w naszym przypadku zwykle okazują się spóźnione.

Konferencja Green Industry 2023
fot. Executive Club

Konferencja Green Industry Summit – Przemysł na drodze do zeroemisyjności

Po przerwie lunchowej nadszedł czas na trzeci i ostatni panel dyskusyjny konferencji Green Industry Summit, pt. „Przemysł na drodze do zeroemisyjności”, którego moderatorem był Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej, Katedra Elektroniki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Udział w dyskusji wzięli – Remigiusz Nowakowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Qair Polska, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu Seen Technologie, Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej, Aleksandra Stępniak, Public Affairs Manager VELUX Polska oraz Michał Marona, Country Manager SolarEdge Polska.

We wprowadzeniu do dyskusji prof. Kamrat zauważył, że brakuje nam spójnej polityki energetycznej, która nie powinna się zmieniać wraz ze zmianami rządów, lecz być elementem konsekwentnej doktryny rozwoju państwa. Oprócz zwiększenia udziału OZE powinien się na nią składać rozwój magazynów energii, biogazowni oraz innych elementów infrastruktury umożliwiających elastyczne reagowanie na potrzeby i ewentualne kryzysy. Zdaniem ekspertów świadomość ekologiczna nie jest już domeną wyłącznie odpowiedzialnych, nowoczesnych przedsiębiorców, lecz wyznacznikiem decydującym o sukcesie lub porażce na konkurencyjnym rynku.

Debatujący wskazali, że rolą banków w procesie transformacji energetycznej jest ukierunkowanie strumienia finansowania w stronę zrównoważonych projektów. W tym celu banki potrzebują jednak realnych, aktualnych danych, raportowanych i udostępnianych przez firmy. Podsumowując, występujący uznali, że zanim w całości przejdziemy na odnawialne źródła energii, powinniśmy skupić się na jej oszczędzaniu oraz racjonalizacji jej wykorzystania.

Diamenty Green Industry
fot. Executive Club

Diamenty Green Industry

Wieczorem w dniu konferencji odbyła się druga, mniej oficjalna jej część – uroczysta Gala rozdania nagród Diamenty Green Industry. Wydarzenie otworzyli wspólnie Pani Beata Radomska – CEO Executive Club oraz Prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Kawaler Orderu Orła Białego. Krótkie wystąpienie wygłosił również przedstawiciel Głównego Patrona Gali – Pan Stijn Theeuwen, Managing Director, MM Brown – marka Chocolissimo.

Punktem kulminacyjnym Gali było jak zawsze wręczenie statuetek. Tym razem nominowani rywalizowali w dziesięciu Kategoriach Konkursowych. Uhonorowane zostały najlepsze przedsiębiorstwa oraz wybitni menedżerowie i liderzy biznesu. Kapituła Konkursu przyznała także dwa wyróżnienia.

Po zakończeniu oficjalnego konkursu Diamentów Green Industry przyszedł czas na niespodziankę przygotowaną przez organizatora, Executive Club oraz partnerów Gali – firmę MM Brown, właściciela marki Chocolissimo, oraz Grupę Arche. Wśród obecnych na sali uczestników, którzy uprzednio pozostawili swoje wizytówki, rozlosowane zostały trzy zestawy cennych upominków od partnerów. Udany wieczór zakończył bankiet oraz występ zespołu muzycznego Banglaband Collective.

Laureaci Diamenty Green Industry
fot. Executive Club

Laureaci Diamentów Green Industry:

 • Lider technologii dla przemysłu – Apator S.A.,
  • Wyróżnienie – SolarEdge Polska,
 • Lider oprogramowania dla przemysłu – Explitia,
 • Lider budownictwa przemysłowego – Atlas Ward Polska,
 • Lider zrównoważonej produkcji – Procter & Gamble,
 • Lider logistyki dla przemysłu – Fracht FWO Polska,
 • Lider zielonej energii dla przemysłu – Qair Polska,
 • Lider ESG w przemyśle – Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie,
 • Lider finansowania dla przemysłu – Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Fabryka roku – Northvolt Systems Poland,
  • Wyróżnienie – Avon Operations Polska,
 • CEO roku – Rafał Kalisz, Prezes Zarządu Fibrain.

Publikacja artykułu: listopad 2023 r.

Ocena:

5/5 - (3 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.