Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Systemy kominowe
fot. Poujoulat Polska

Systemy kominowe i ich dobór w obiektach przemysłowych

Systemy kominowe stosuje się w obiektach przemysłowych, gdzie ogrzewanie bazuje na urządzeniach grzewczych wytwarzających spaliny. Hale produkcyjne to zazwyczaj obiekty o dużych powierzchniach, dlatego ich skuteczne ogrzanie wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań.

Reklama Viessmann

Systemy kominowe – dobór systemów kominowych do promienników gazowych i nagrzewnic

W przypadku wszystkich urządzeń spalających paliwo zachodzi konieczność odprowadzania spalin. Od wydajności tego procesu zależy skuteczność całego systemu grzewczego. Spaliny muszą być usuwane wydajnie i szybko, a co najważniejsze – w sposób bezpieczny. Dlatego urządzenia powinny być wyposażone w odpowiednio dobrane systemy kominowe.

Najczęściej inwestorzy budujący hale przemysłowe do ogrzewania wybierają promienniki gazowe. Mniej ekonomicznym, ale także powszechnie stosowanym rozwiązaniem są nagrzewnice. Oba rodzaje urządzeń można również znaleźć w wersjach zasilanych olejem. Realizuje się także systemy mieszane, gdzie obie technologie wzajemnie się uzupełniają. Zaletą promienników i nagrzewnic jest ich wydajność, zdolność do ogrzewania dużych powierzchni, a także stosunkowo łatwe dostarczanie paliwa, np. z sieci gazowej.

W halach wyposażonych w promienniki lub promienniki wspierane przez nagrzewnice najczęściej używa się tzw. kominów koncentrycznych. Składają się one z dwóch stalowych rur umieszczonych jedna w drugiej, gdzie wewnętrzna jest odpowiedzialna za odprowadzanie spalin na zewnątrz przy jednoczesnym dogrzewaniu powietrza doprowadzanego przez rurę zewnętrzną. Takie systemy kominowe działają bez dodatkowego wspomagania obiegu spalin – powietrze jest generowane przez wentylator urządzenia grzewczego. W przypadku dużych hal produkcyjnych, gdzie instalowane są liczne promienniki oraz nagrzewnice, zaleca się wyposażenie każdego urządzenia w osobny system odprowadzania spalin. To podejście przekłada się na wydajność i zapewnia większe bezpieczeństwo. Systemy kominowe zbiorcze mogą utrudniać eksploatację, konserwację oraz zarządzanie systemem ogrzewania.

Należy także pamiętać, że obiekty przemysłowe to nie tylko wielkopowierzchniowe hale. Zazwyczaj towarzyszą im pomieszczenia biurowe lub socjalne, które również wymagają ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Dla tego rodzaju obiektów stosuje się bardziej tradycyjne rozwiązania, takie jak kotły gazowe lub spalające paliwo stałe. W takich budynkach również bardzo dobrze sprawdzają się stalowe systemy kominowe, które można odpowiednio dobrać do potrzeb konkretnego projektu. W tego typu aplikacjach komin izolowany pozwala na optymalną i efektywną pracę urządzenia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

Systemy kominowe i ich dobór do rodzaju inwestycji

Etap przygotowawczy inwestycji powinien obejmować staranne zaplanowanie instalacji grzewczych oraz odpowiadających im systemów kominowych. Ogólnie rzecz biorąc, hale przemysłowe można podzielić na dwie główne grupy. Pierwsza to obiekty inwestycyjne realizowane z myślą o przyszłym wynajmie. Są to zazwyczaj budynki projektowane w możliwie uniwersalny sposób, pozwalające w przyszłości prowadzić różnego rodzaju działalność produkcyjną. Druga grupa to hale budowane z myślą o określonym, specjalistycznym profilu działalności.

Dlaczego ten prosty podział ma znaczenie w kontekście systemów kominowych? Przede wszystkim ze względu na możliwość doboru odpowiednich systemów kominowych do konkretnych potrzeb oraz uwzględnienia przyszłego funkcjonowania i kosztów związanych z instalacją.

Projektowanie wydajnego i ekonomicznego systemu grzewczego staje się znacznie prostsze, gdy znane będą potrzeby związane z prowadzoną w obiekcie działalnością. Wtedy też łatwiej jest dopasować odpowiednie systemy kominowe. Na życzenie użytkownika końcowego można także zdecydować się na zastosowanie centrali wentylacyjnej. Jest to efektywne rozwiązanie, ale trzeba pamiętać, że również wymaga odpowiednio dostosowanego systemu kominowego. Obiekty budowane według indywidualnych zamówień, gdzie wszystkie technologie są uwzględniane na etapie projektowania i budowy, zazwyczaj generują mniejsze koszty oraz są łatwiejsze w realizacji.

Wiele obiektów przemysłowych, zwłaszcza duże hale, często przygotowuje się pod wynajem lub bez ściśle określonych wymagań, które to pojawiają się później, kiedy już znany jest najemca lub nabywca, który rozpoczyna działalność w nowym miejscu. To właśnie w takich sytuacjach może okazać się konieczne dostosowanie istniejących urządzeń grzewczych do konkretnych potrzeb, np. poprzez zwiększenie efektywności ogrzewania. W takich przypadkach właściwy dobór i instalacja systemów kominowych staje się kluczowym elementem. Po dokładnej analizie wymagań oraz możliwości można wybrać i wdrożyć odpowiednie rozwiązania, co jednak zazwyczaj wiąże się z większym zakresem prac, koniecznością wprowadzania modyfikacji oraz dodatkowymi kosztami.

Najważniejsze aspekty doboru:

  • wydajność działania urządzeń grzewczych – systemy kominowe powinny być zoptymalizowane pod kątem zapewnienia maksymalnej wydajności działania urządzeń grzewczych zainstalowanych w obiekcie. Dobrze dobrane kominy przyczyniają się do efektywnego ogrzewania pomieszczeń, zwiększają efektywność oraz minimalizują ryzyko awarii i koszty eksploatacji;
  • zgodność z przepisami – podczas planowania inwestycji należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawne, w tym przeciwpożarowe, budowlane i środowiskowe. Systemy kominowe muszą spełniać wszystkie normy oraz wymogi obowiązujące w danej lokalizacji;
  • profesjonalna firma – warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą specjalizującą się w systemach kominowych. Może ona pomóc w doborze odpowiednich rozwiązań i zapewnić wsparcie techniczne na każdym etapie projektu;
  • dostosowanie do warunków technicznych – systemy kominowe powinny być dostosowane do istniejących warunków i wymogów technicznych obiektu. Nie każde rozwiązanie będzie odpowiednie dla danej konstrukcji, dlatego ważne jest dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb.

 

Systemy kominowe – montaż

Montaż zgodnie z dokumentacją techniczną

Montaż systemów kominowych musi być wykonany ściśle z wytycznymi i wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta. Zapewnienie efektywnego odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych zależy od zachowania odpowiednich warunków technicznych.

Przykładem istotnej kwestii, którą uwzględniają wytyczne, jest maksymalna długość przewodu kominowego, która nie może przekraczać norm określonych przez producenta. W związku z tym już na etapie projektowania instalacji należy uwzględnić ograniczenia systemu kominowego, charakterystyk budynku oraz potrzeby urządzeń grzewczych. W praktyce przekłada się to, np. na wyznaczenie miejsc, gdzie kominy przechodzą przez dach oraz jaki jest ich przebieg w obiekcie.

Innym ważnym aspektem podczas montażu systemów kominowych jest temperatura i ilość emitowanych spalin. Wiele urządzeń grzewczych nie ma precyzyjnie określonych oraz zbadanych parametrów spalin, a dostawcy nie zawsze dostarczają dokładnych informacji w tej kwestii. Dlatego należy ściśle trzymać się wytycznych producenta systemu kominowego, co umożliwi przeprowadzenie odpowiednich kalkulacji całego systemu, zapewniając bezpieczne i efektywne odprowadzanie spalin.

Jak długo trwa montaż?

Czas montażu systemu kominowego jest uzależniony od wielu czynników, takich jak liczba urządzeń do podłączenia oraz doświadczenie zespołu instalacyjnego. W praktyce instalacja systemu kominowego do jednego promiennika lub nagrzewnicy zajmuje zazwyczaj kilkadziesiąt minut. Jednak w przypadku dużych obiektów, gdzie konieczne jest wyposażenie w komin kilkudziesięciu urządzeń, prace wykonywane są zazwyczaj przez kilka zespołów instalacyjnych. Tu kluczową rolę odgrywa również prostota instalacji. Przykładem są systemy kominowe Poujoulat, które oferują specjalne, dedykowane rozwiązania dostosowane do promienników i nagrzewnic, umożliwiające łatwy i efektywny montaż w dwóch prostych krokach. Dzięki temu można skrócić czas instalacji i obniżyć koszty całego procesu. Przy odpowiednio dużej grupie instalatorów, prace te mogą być zakończone nawet w ciągu jednego dnia.

Niezależnie od czasu trwania montażu, najważniejsze jest zapewnienie, że każde urządzenie podłączone do komina działa poprawnie. Dobrze wykonany komin gwarantuje bezproblemową pracę, zapewniając właściwy przepływ powietrza i bezpieczne odprowadzanie spalin. Mając to na uwadze warto korzystać z rozwiązań sprawdzonych i przetestowanych w wielu zakładach oraz powierzyć instalację systemów kominowych doświadczonym fachowcom, aby zagwarantować nie tylko efektywność, ale także bezpieczeństwo czy niezawodność działania całego systemu.

Publikacja artykułu: październik 2023 r.

Ocena:

4.8/5 - (5 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.