Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Tymczasowe dostawy gazu LNG
fot. Duon Logistyka

Materiał promocyjny

Tymczasowe dostawy gazu LNG do obiektów przemysłowych

Tymczasowe instalacje (dostawy) gazu LNG umożliwiają firmom zasilanie swoich obiektów gazem ziemnym uzyskanym z LNG, bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Dostarczony gaz może być pobierany przez zakładową instalację gazową i zasilać dowolne urządzenia czy instalacje w taki sposób, jak byłoby to realizowane w przypadku standardowego podłączenia do gazociągu.

Na czym polegają tymczasowe dostawy gazu?

W celu realizacji tymczasowej dostawy gazu, na terenie obiektu musi stanąć specjalna instalacja lub jej mobilna wersja zamontowana na naczepie ciężarówki. Składa się ona przede wszystkim z cysterny kriogenicznej, w której przechowuje się skroplone paliwo oraz parownicy umożliwiającej regazyfikację LNG, a także kilku elementów dodatkowych. Instalacja tymczasowa zasilana jest skroplonym gazem ziemnym (LNG), który jest transportowany na miejsce cysternami kriogenicznymi, aby po procesie regazyfikacji zasilić instalację gazową obiektu.

Kiedy skorzystać z tymczasowych dostaw gazu?

Proces budowy instalacji oraz infrastruktury gazowej podlega szczegółowym regulacjom prawnym. Oznacza to, że firmy realizujące inwestycje są zależne od tempa prac instytucji państwowych, a w przypadku gazu sieciowego, także od terminów ustalanych przez operatora systemu. W przypadku długich czasów realizacji lub opóźnień, znakomitym rozwiązaniem są tymczasowe instalacje gazu, które w okresie przejściowym zapewnią dostawy gazu, a co za tym idzie umożliwią normalną pracy obiektu, aż do czasu zakończenia procesu budowy właściwej instalacji czy infrastruktury gazowej.

Tymczasowe dostawy gazu sprawdzą się również w sytuacjach awaryjnych istniejących już instalacji czy infrastruktury. Ponadto spełnią swoją rolę w firmach eksploatujących swoje sieci gazowe i planujących remonty na istniejących gazociągach lub wykonujących remonty na rzecz właścicieli/użytkowników gazociągów bądź budujących obiekty przemysłowe potrzebujące gazu ziemnego do wykonania testów przed oddaniem instalacji do użytkowania. Z rozwiązania mogą skorzystać także odbiorcy, których zapotrzebowanie okresowo przewyższa moce przesyłowe gazociągu lub chcieliby zrezygnować z gazu sieciowego.

Co ważne, tymczasowe dostawy gazu LNG mogą pomóc w dotrzymaniu terminów projektów transformujących energetycznie przedsiębiorstwa. To szczególnie istotne, gdy firmy są pod presją terminów wynikających, np. z unijnego prawodawstwa (m.in. dyrektywy MCP, obowiązujących celów klimatycznych Wspólnoty, a w przyszłości negocjowanego właśnie pakietu zmian regulacji znanego pod nazwą Fit for 55.

Tymczasowe dostawy gazu LNG
fot. Duon Logistyka

Zalety tymczasowych dostaw gazu

Tymczasowe dostawy gazu mogą zapewnić wiele korzyści, takich jak m.in.:

  • brak strat finansowych spowodowanych przestojem zakładu produkcyjnego,
  • możliwość przeprowadzenia odbiorów końcowych swojej inwestycji i oddanie jej na czas, pomimo opóźnień w realizacji gazociągów przez lokalnego dostawcę gazu,
  • szybki dostęp do gazu ziemnego dzięki mobilności rozwiązań i braku konieczności otrzymania pozwolenia na budowę,
  • w przypadku spółek remontujących gazociągi – zapewnienie ciągłości dostaw gazu i uniknięcie konieczności skomplikowanych procedur związanych z planowanym remontem sieci gazowej zasilającej miejscowość lub park przemysłowy oraz oszczędności w stosunku do zastosowania innych metod, np. T.D Williamsona.
Tymczasowa instalacja gazu
fot. Duon Logistyka

Tymczasowe dostawy gazu z Duon Logistyka

Duon Logistyka to jedna z największych firm oferujących usługi związane z tymczasowym dostarczaniem gazu LNG. Ich rozwiązania sprawdziły się w wielu różnych branżach, np. automotive, magazynowej, papierniczej czy rolniczej.

Do jednej z firm produkcyjnych z branży automotive, rozpoczęliśmy dostarczanie gazu z regazyfikacji LNG w zastępstwie gazu sieciowego. Przy konsumpcji na poziomie 600 MWh, obniżyło to miesięczne koszty produkcji o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na ciekawy przypadek trafiliśmy również w branży magazynowej. Niemal ukończony magazyn wielkopowierzchniowy niespodziewanie otrzymał odmowną decyzję na przyłączenie do sieci gazowej. Czasu pozostałego do uruchomienia magazynu było na tyle mało, że nie było możliwości wybudowania jakiekolwiek alternatywnego źródła zasilania. Rozwiązanie tego problemu przyszło ze strony Duon Logistyki. W bardzo krótkim czasie uruchomiliśmy tymczasowe zasilanie gazem ziemnym powstałym w procesie regazyfikacji LNG. Magazyn rozpoczął swoją działalność bez opóźnień” – wskazuje Rafał Świerczyński, Prezes Zarządu Duon Logistyka.

Dla firmy z branży papierniczej, która przewidywała możliwość wprowadzenia ograniczeń na gaz sieciowy, uruchomiliśmy tymczasową instalacje zasilania, która już teraz zastępuje część gazu z sieci, gazem LNG. Jest to o tyle istotne, że produkcja papiernicza wymaga dużo energii, wody i dużo ciepła, a trudno sobie wyobrazić ograniczenie produkcji o 1 dzień w tygodniu czy nawet o kilka godzin dziennie. Podobny przypadek dotyczył firmy z branży rolniczej, która w 2022 roku na skutek wojny i zawirowań na rynku gazowym obawiała się wprowadzenia ograniczeń, które mogą zagrozić jej produkcji. Nasi specjaliści po wizji lokalnej i rozmowach z klientem zaproponowali kilka rozwiązań. Klient wybrał rezerwację urządzeń niezbędnych do uruchomienia tymczasowej instalacji regazyfikacji, postawienie na swoim terenie części z tych urządzeń, aby były gotowe do możliwie najszybszego użycia. Przeprowadziliśmy też próbne 24 h zasilania pieca gazem z regazyfikacji LNG” – uzupełnia Tomasz Cebulski, Kierownik ds. Technicznych Duon Logistyka.

Podsumowując

Każdy brak płynności zasilania w obiekcie, wynikający z różnych czynników (planowanych lub losowych) to problem, który może zostać rozwiązany przez instalację tymczasową. Firma Duon Logistyka oferuje możliwość zasilania obiektu gazem ziemnym uzyskanym z LNG i regazyfikowanym na miejscu, dzięki czemu zakładowa instalacja gazowa może bezproblemowo pracować tak, jakby była podłączona do gazociągu.

 

Duon logo
www.duon.pl

Publikacja artykułu: marzec 2023 r.

Ocena:

4.8/5 - (10 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.